Gezellige maatjesmiddag in Zoetermeer

Maatjesmiddag in Zoetermeer

Een leerling in het regulier onderwijs die slechthorend of doof(blind) is of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft, mist soms aansluiting bij andere leerlingen met een cluster 2-onderwijsarrangement. Voor deze leerlingen is het fijn om ervaringen uit te wisselen en om te zien dat zij niet de enigen zijn. Die herkenning is van grote meerwaarde! Omdat zij vaak verspreid over reguliere scholen onderwijs volgen, organiseren medewerkers van de ambulante begeleiding van Kentalis om deze leerlingen met elkaar kennis te laten maken.

Maatjesmiddag

In  april en  mei zijn twee maatjesmiddagen in Zoetermeer georganiseerd voor dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met TOS. Samen klimmen in Ayers Rock in Zoetermeer, gaaf! Er was ook een oud-leerling van Kentalis (hij volgt de opleiding sport & bewegen) aanwezig.

Voor de ouders stond koffie en thee klaar en was er informatie beschikbaar over de sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen met TOS.

Leerling Lars over de maatjesmiddag

"Toen we binnenkwamen gingen we eerst iets drinken. Daarna gingen de kinderen naar de klimhal voor uitleg. Toen de ouders naar een zaal gingen, gingen de kinderen klimmen anderhalf uur lang! Na het klimmen gingen wij nog even met juf Ina kletsen en daarna gingen we ook. Ik vind maatjesmiddag leuk, omdat je iets doet met andere kinderen die ook TOS hebben. Het was een top maatjesmiddag." 

Over ambulante begeleiding

Sommige leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies hebben, kunnen naar een reguliere school met extra begeleiding. Een ambulant begeleider van Kentalis bezoekt de school dan regelmatig om de leerling en leerkracht te begeleiden en adviseren. Lees meer informatie over ambulante begeleiding.