Hulpmiddel om in de thuistaal spraakontwikkeling te behandelen: denk mee!

Vroegbehandeling CMB & TOS (Communicatie Plus)

Steeds meer kinderen groeien meertalig op. Zowel ouders als professionals vragen om hulpmiddelen om ook de thuistaal mee te nemen in de behandeling. Speakaboo is een hulpmiddel om de spraakontwikkeling in verschillende talen in kaart te brengen, maar er zijn nog geen oefeningen aan gekoppeld. Ouders en professionals hebben daar nu om gevraagd.

Inventariseren van wensen

Welke wensen heb jij als logopedist als het gaat om de behandeling van fonologische problemen bij meertalige kinderen? Met behulp van een vragenlijst willen we achterhalen welke ervaringen, wensen en behoeften logopedisten hebben met betrekking tot meertalige behandeling van fonologische problemen. Zo kan er vanuit de expertisecentra* op het gebied van auditieve en communicatieve problemen beter worden aangesloten op de wensen.

Doe je mee?

Dan help je ons bij de ontwikkeling van een doeltreffende thuistaal-interventie gericht op fonologie, ondersteund door een app. Meedoen is eenvoudig. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Door de vragenlijst in te vullen ga je ermee akkoord dat jouw antwoorden anoniem worden verwerkt voor het hierboven beschreven doel. Je kunt meedoen tot en met 5 oktober.

* Deelkracht

Kentalis, NSDSK en Auris zijn de landelijke expertisecentra op het gebied van auditieve en communicatieve problemen. Zij ontwikkelen samen met andere instellingen en ervaringsdeskundigen expertise om het behandelaanbod voor kinderen met TOS te optimaliseren en te zorgen voor een toegankelijke samenleving. Dit wordt vormgegeven binnen het programma Deelkracht. De vragenlijst maakt onderdeel uit van het project Thuistaaltool.
 

Deelkracht