ICED 2021: wereldwijd congres over zorg en onderwijs aan dove kinderen

ICED 2021

Aanstaande maandag 5 juli start de 23e editie van het ‘International Congress on the Education of the Deaf’ (ICED). Het congres duurt tot 8 juli en is een van de meest toonaangevende congressen op het gebied van opvoeding en onderwijs ten behoeve van kinderen die slechthorend of doof zijn. Vanwege de pandemie vindt het congres dit keer volledig virtueel plaats.

Kentalis haalt en brengt ook dit jaar weer belangrijke kennis en nieuwe inzichten. Dit jaar verzorgt Kentalis 15 presentaties op het congres, waarvan één keynote door professor Harry Knoors. Dat Kentalis dit mag verzorgen, geeft erkenning voor de belangrijke positie die Kentalis wereldwijd inneemt op het gebied van onderwijs en zorg aan dove en slechthorende kinderen.

Kentalis partners uit het buitenland

Op dit congres geven ook een aantal samenwerkingspartners van Kentalis International Foundation een presentatie. Inzichten vanuit projecten in onder andere Oeganda en Tanzania zijn hierin vertegenwoordigd. Deelnemers kunnen meer leren over onderwerpen zoals inclusief onderwijs in Afrika en de effecten van gebarentaal op schooluitslagen van doof en slechthorende leerlingen. 

Kortom, een belangwekkend congres. Meer informatie over ICED is te vinden op de website van ICED.