‘InterAction’: sociaal-emotioneel functioneren versterken via virtual reality-training

Virtuele omgeving VR-training

Van 6 februari t/m 3 maart is er weer de jaarlijkse Slimme Zorg Estafette. Tijdens deze weken staat innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal. Het onderzoek ‘InterAction’ van Kentalis en de Radboud Universiteit Nijmegen sluit daar mooi bij aan. Onderzoeker Elke Arts legt uit hoe het sociaal-emotioneel functioneren van jongeren versterkt kan worden aan de hand van een virtual reality (VR)-training.

Versterken sociaal emotioneel functioneren

Aan de basis van ‘InterAction’ ligt het gegeven dat jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) meer sociaal emotionele problemen ervaren dan jongeren zonder deze beperking. Met ‘InterAction’ wordt de mogelijkheid onderzocht om het sociaal emotioneel functioneren van jongeren met TOS te versterken aan de hand van een virtual reality (VR)-training. Tijdens deze training oefenen verschillende jongeren met TOS (12-17 jaar) met virtuele leeftijdsgenoten en herkenbare sociale situaties, in een veilige en gecontroleerde virtuele trainingsomgeving. Dat doen zij één keer per week, 50 minuten lang, negen weken lang. De jongeren werken samen met de VR-trainer in een werkboek aan verschillende opdrachten en beleven elke training minstens twee oefenmomenten in de virtuele wereld. De VR-training wordt mogelijk gemaakt door CleVR: https://clevr.net/

Veelbelovende eerste resultaten

Elke Arts over de eerste opvallende resultaten: ‘’Tijdens de eerste verkenning zagen we dat de eerste negen deelnemende jongeren erg enthousiast waren over hun deelname aan de VR-training. Ze vonden de trainingen leuk en keken uit naar de volgende training. Bovendien gaven zij aan dat ze de virtuele wereld en het contact met de virtuele leeftijdsgenoten als vrij realistisch ervaarden. Deze positieve resultaten stimuleren ons om het verdere effect van de VR-training op dat sociaal-emotioneel functioneren te onderzoeken. De uitvoeringsfase van het project waarin we nu zitten, vind ik het leukste deel. Collega’s en ouders tonen veel interesse in deze nieuwe, hypermoderne manier van trainen en dat zorgt voor veel leuke interacties. Ook is het erg waardevol om de jongeren met een grote glimlach naar de trainingen te zien komen en ze te horen vertellen over de vooruitgang die ze boeken. Samen met het hele onderzoeksteam van zowel Kentalis als de Radboud Universiteit brand ik dan ook van nieuwsgierigheid naar de uiteindelijke resultaten!’’

Wat gaan we er in de praktijk van merken?

Belangrijk bij elk onderzoek is natuurlijk hoe dit onderzoek bijdraagt aan het welzijn voor jongeren met TOS. ‘’Als de onderzoeksresultaten blijvend laten zien dat deze training effect heeft op het sociaal-emotioneel functioneren van jongeren met TOS, hopen wij dat deze training onderdeel kan worden van het lesprogramma binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 2). Op deze manier krijgen leerlingen met taalproblemen niet alleen ondersteuning bij de primaire aspecten van de taal, maar ook bij de sociaal-emotionele problemen die hierbij een rol kunnen spelen’’, aldus Elke.