Inzet VR voor leerlingen met TOS

VR voor leerlingen met TOS

Kun je virtueel ervaringen opdoen en vaardigheden leren die in de hedendaagse maatschappij vaak niet mogelijk zijn? In het project VIREXPO werkt Kentalis aan het verbeteren van communicatieve vaardigheden en het verminderen van gedragsproblematiek bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat gebeurt met behulp van interactieve Virtual Reality Exposure.

Virtual Reality Exposure

Bestaande methoden voor het verbeteren van sociale competenties doen een sterk beroep op het  taal- en inlevingsvermogen van jongeren. Bijvoorbeeld door te praten over hypothetische problemen en het doen van rollenspelen. Jongeren met TOS lijken echter vooral te profiteren van het daadwerkelijk oefenen van concreet gedrag in voor hen spannende situaties. Virtual Reality Exposure ondersteunt jongeren met TOS in het aanleren van communicatieve vaardigheden en oplossen van gedragsproblematiek. Eerdere projecten tonen aan dat de inzet met VR succesvol is.

Kentalis werkt in dit project samen met Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Amsterdam, stichting Gaming & Training, het  digitale platform ComIT en softwarebedrijf CleVR. Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Emotiegame krijgt uitbreiding in Nederlandse Gebarentaal

Eerder deze maand haalde Kentalis ook subsidie binnen voor het project Gebarentaal en Emotieherkenning: een Interactieve Training. In dit tweejarige project worden aanvullende oefeningen in Nederlandse Gebarentaal (NGT) ontwikkeld voor een bestaande emotietraining met game elementen. Ook wordt  de game toegankelijker gemaakt door opdrachten en (voorgelezen) teksten beschikbaar te maken in NGT.

Onderzoek naar angst en depressie én een knuffelrobot

Kentalis krijgt ook subsidie voor het project 'Look at the bright side of life', een onderzoek naar het effect van de Cognitive Bias Modification-training bij leerlingen met TOS en dove en slechthorende leerlingen, die kampen met angstproblemen of depressie. In het project 'Communicatie met Affectieve Technologie' doet Kentalis onderzoek naar de effectiviteit van een knuffelrobot in de interactie met volwassenen met aangeboren doofblindheid of een communicatieve meervoudige beperking.

Heb je een vraag over de projecten en onderzoeken van Kentalis? Neem contact op met Melanie van den Dungen.