Kentalis Audiologisch Centrum Nijmegen biedt nu ook gehooronderzoek

Kentalis audiologisch centrum Nijmegen

Het Kentalis Audiologisch Centrum Nijmegen biedt nu ook onderzoek en advies aan kinderen en volwassenen met gehoorverlies en tinnitusklachten. De grotere locatie aan Kerkenbos 1303 in Nijmegen, dat onlangs is betrokken, biedt hiervoor ruimte naast het specialistische onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling.

De verhuizing naar het grotere pand biedt meer voordelen. Voorheen was het audiologisch centrum gevestigd aan de Slotemaker de Bruïneweg én de IJsbeerstraat. “Met de verhuizing naar dit grotere pand kunnen we het volledige zorgaanbod leveren van een audiologisch centrum”, vertelt Esther Kaal, locatiemanager Kentalis Audiologisch Centrum Nijmegen. Zichtbaar trots loopt ze door de nieuwe locatie.

Aanbod en onderzoek

“Kinderen die moeite hebben met spraak en taal zagen we al voor onderzoek en advies. Nu kunnen we ook het onderzoek, de revalidatie en de begeleiding van zowel volwassenen als kinderen met gehoorproblemen uitvoeren. Daarnaast hebben we nu ruimte om volwassen patiënten met tinnitusklachten kortdurend te behandelen”, aldus Esther Kaal.

Een onderzoek in het audiologisch centrum begint bij een vraag of klacht van een patiënt na doorverwijzing van een arts. Bij het onderzoek kunnen verschillende deskundigen betrokken zijn; afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt. Na het onderzoek krijgt de patiënt persoonlijk advies. Voor de patiënt is het belangrijk dat een juiste diagnose en van daaruit goede advisering hen in staat stelt zo optimaal mogelijk te participeren in de maatschappij. Esther Kaal: “Gezien de (maatschappelijke) ontwikkelingen in de zorg willen we onze samenwerking met de zorgaanbieders in de regio intensiveren. Dat zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden”.

Locatie

In Nijmegen biedt Kentalis onderwijs en zorg. Ook is hier het Kentalis Audiologisch Centrum gevestigd waar ook patiënten met tinnitus terecht kunnen. Uit de hele regio komen cliënten naar deze locatie.