Kentalis Compas College Zaltbommel neemt nieuwe gebouw op onderwijscampus in gebruik

Rode loper bij opening Kentalis Compas College Zaltbommel

Druk gebarend lopen de leerlingen door het gebouw. Ze kijken hun ogen uit en zijn zichtbaar onder de indruk. Dit is hun nieuwe school in Zaltbommel: Kentalis Compas College aan de Van Heemstraweg-West 9B. “De leerlingen hebben erg toegeleefd naar een nieuw gebouw. Afgelopen jaar hebben we regelmatig een update gegeven, zowel over de voortgang van de bouw als de datum die van februari verschoven is naar juli. Ze zijn blij met het nieuwe gebouw, dat het station dichtbij is zodat ze zelfstandig kunnen reizen en de praktijkvakken op onze partnerscholen De Brug en het Cambium College op loopafstand is,” vertelt directeur Sandra Hommers-Verhallen zichtbaar trots.

Eerste schooldag teambuilding voor school als geheel

Alle 65 dove/slechthorende leerlingen lopen op deze eerste dag over een rode loper en begroet door docenten de school binnen. Als iedereen binnen is, wordt na een kort welkomstwoord het glas met nepchampagne geheven. Daarna begint de eerste schooldag. “De eerste schooldag starten we echt met elkaar. Teambuilding voor de school als geheel. We doen al jaren op de eerste schooldag activiteiten met elkaar en alle leerjaren door elkaar. Daar plukken we de rest van het schooljaar de vruchten van; we leren elkaar kennen, gezelligheid onderling in een minder schools karakter. Het is nu extra fijn, want we leren het gebouw kennen en iedereen zoekt zijn/haar plekje op. We maken er met elkaar een feestje van.” Ouders krijgen tijdens de ouderavond in september de gelegenheid de school te bezichtigen. De officiële opening volgt in 2024.
 

Traject

Kentalis Compas College Zaltbommel biedt voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren die doof of slechthorend zijn in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De school betrok vorig jaar een tijdelijke locatie aan de Wielkamp 1 en stond daarvoor aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel. “We zijn jaren bezig geweest en hebben leerkrachten, leerlingen, ouders en oud-leerlingen betrokken. De vier kernpunten in het proces waren: veilige haven, stressvrij kunnen communiceren, gelijkwaardig aanbod en naschoolse activiteiten.”

Bij de bouw is dan ook rekening gehouden met de gehoorbeperking van de aanwezige gebruikers om hen een veilige haven en een omgeving te bieden om stressvrij te kunnen communiceren. “Rustige en lichte lokalen met akoestische panelen. Verder zie je veel blauwtinten. Turquoise is de kleur van doof’,” wijst Hommers-Verhallen naar het blauw in de centrale hal met een grote tribunetrap. “Elkaar goed kunnen zien en overzicht hebben is belangrijk. Je kunt vanaf elke verdieping elkaar goed zien als je over de galerij loopt. Daarnaast zijn er uiteraard lichtbellen en een flits alarmsysteem.”

Doorkijkje hal Kentalis Compas College Zaltbommel

Gelijkwaardig aanbod

Met de samenwerking met het regulier onderwijs is er ook een gelijkwaardig onderwijsaanbod. De dove/slechthorende leerlingen volgen onderwijs op de onderwijscampus aan de Van Heemstraweg / Sportlaan in Zaltbommel, waarbij nauw samengewerkt wordt met de scholen voor de praktijkvakken op locaties van De Brug en het Cambium College. “We werkten al samen sinds het afgelopen schooljaar. Nu we vlak bij elkaar zitten zal dit een boost geven aan het met elkaar afstemmen en overleggen. Er is meer tijd en ruimte. Ook zijn er meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en contact te hebben, ook voor de leerlingen.”

Tribune Kentalis Compas College Zaltbommel

Samenwerken

Samenwerken en verbinding tussen regulier en speciaal onderwijs is één van de speerpunten van Kentalis onderwijs. Met De Brug, Cambium College en de gemeente Zaltbommel wil de organisatie samen inclusiever onderwijs realiseren. Zo worden de kansen van leerlingen met een gehoorbeperking vergroot zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt. Daarvoor werd op 2 december 2020 een samenwerkingsovereenkomst getekend en sindsdien trapsgewijs vormgegeven. “En nu is er een eigen gebouw op een schoolcampus waarbij we de identiteit van de school met communicatie in gebarentaal kunnen borgen èn samenwerken met regulier onderwijs om de kansen voor participatie van onze leerlingen in de maatschappij zo groot mogelijk te maken. Dat is uniek!” 
 

Lokaal Kentalis Compas College Zaltbommel