Kentalis de TaalSter verbouwd

Afbeelding: Jongen loopt in de gang met een kar met verhuisdozen

Kentalis De TaalSter in Nijmegen is verbouwd. Vanaf komend schooljaar krijgen 194 leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of gehoorproblemen les aan de IJsbeerstraat 31 in Nijmegen. Donderdag 14 juli werden alvast de spullen vanuit Groesbeek naar Nijmegen verhuisd.

Verbouwing

Om alle leerlingen en medewerkers in één pand te huisvesten, was een verbouwing nodig. De gelegenheid werd meteen aangegrepen om het schoolgebouw te renoveren zodat het de komende jaren voldoet aan alle eisen voor goed onderwijs en werkplekken voor de medewerkers. 
De verbouwing is overigens nog niet helemaal klaar. De medewerkers van de Ambulante Dienstverlening en het Traject Begeleidingsteam zitten tijdelijk in het naastgelegen pand. De verwachting is dat zij hun kantoor rond de herfstvakantie kunnen betrekken.

Expertise

In de verbouwde TaalSter zaten al de leerlingen van groep 5 tot en met 8. Daar zijn nu de leerlingen van groep 1 tot en met 4 van de locatie Groesbeek bijgekomen.
In het gebouw is niet alleen het speciaal onderwijs van Kentalis De TaalSter gevestigd. Ook de medewerkers van de Ambulante Dienstverlening, die begeleiding bieden aan kinderen op een reguliere school, en van het zogeheten Traject Begeleidingsteam worden in het pand gehuisvest. In Kentalis Onderwijs Nijmegen, zoals het gebouw nu heet, wordt zo de expertise van het speciaal onderwijs in de regio Nijmegen gebundeld.

Doordat alle medewerkers nu bij elkaar zitten, bevordert dit de samenwerking en komt dit ten goede aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Pauline van Lith, directeur van Kentalis De TaalSter: “Onze professionals kunnen hun expertise nog gemakkelijker delen. Zo vergroten wij onze kennis, inzichten en expertise op het gebied van taalontwikkelingsstoornis en gehoorproblemen. Daardoor kunnen wij ervoor zorgen dat het onderwijs en de manier van lesgeven nog beter aansluit bij de leerlingen. Wij vinden het belangrijk leerlingen een prettige en veilige omgeving te bieden waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen.”

Van Lith kijkt al uit naar maandag 29 augustus. Dat is de eerste dag na de zomervakantie èn de eerste dag dat alle leerlingen samen naar één school gaan. “Ik weet nu al dat ik met een tevreden glimlach rondloop als ik zie dat de kinderen opgetogen hun nieuwe en voor sommigen ook wel een beetje bekende school gaan verkennen. Want daar doe je het voor: dat een kind vrolijk en vol zelfvertrouwen naar school komt.”

Meer informatie

Op deze webpagina vind je meer informatie over Kentalis de TaalSter.