Kentalis Onderwijs Nijmegen: cluster 2-expertise onder één dak

Kentalis Onderwijs Nijmegen officieel geopend, openingsspeech

Kentalis Onderwijs Nijmegen aan de IJsbeerstraat 31 is officieel geopend. In dit centrum bundelt Kentalis de onderwijskennis en -expertise in de regio Nijmegen: Kentalis de Taalster, Kentalis Ambulante Dienst Nijmegen en Kentalis Trajectbegeleiding zitten nu samen onder één dak.

Ontstaan

De eerste stap tot het centrum was vorig schooljaar de verbouwing van Kentalis De TaalSter in Nijmegen. Daar krijgen sinds september 2022 alle leerlingen in de regio Nijmegen met een onderwijsarrangement les. Deze leerlingen in de basisschoolleeftijd hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of gehoorproblemen. 

Nijmegen Kentalis De Taalster binnen.jpg

Gebundeld

Daarnaast is in het gebouw niet alleen het speciaal onderwijs gevestigd. Ook de medewerkers van Kentalis Ambulante Dienstverlening Nijmegen, die begeleiding bieden aan kinderen op een reguliere school, en van de zogeheten Kentalis Traject begeleiding hebben een eigen plek in Kentalis Onderwijs Nijmegen. Zo wordt de expertise van het speciaal onderwijs in de regio Nijmegen op één plek gebundeld. 

Verbouwing 

Om alle leerlingen en medewerkers in één pand te huisvesten, was een verbouwing nodig. De gelegenheid werd meteen aangegrepen om het schoolgebouw te renoveren zodat het de komende jaren voldoet aan alle eisen voor goed onderwijs en goede werkplekken voor de medewerkers. 

Expertise

Doordat alle medewerkers nu bij elkaar zitten, bevordert dit de samenwerking en komt dit ten goede aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Pauline van Lith, directeur van Kentalis De TaalSter, blikt terug op een geslaagde opening: “We hebben een mooi vernieuwd pand voor onze leerlingen en de medewerkers. Onze professionals kunnen hun expertise nog gemakkelijker delen en met elkaar samenwerken in het belang van de ontwikkeling van onze leerlingen.”

Kentalis Nijmegen De TaalSter, buiten