Kentalispenning uitgereikt aan professor Marc Marschark

Overhandiging Kentalispenning Marc Marschark

Marc Marschark, professor aan The National Technical Institute for the Deaf in Amerika, heeft de bijzondere Kentalispenning in ontvangst genomen. Marschark ontvangt de penning voor zijn bijzondere inzet voor het verbeteren van het onderwijs aan dove of slechthorende leerlingen. Ook heeft hij een belangrijke rol heeft gespeeld voor het welzijn van dove en slechthorende mensen en voor de betekenisvolle samenwerking tussen het National Technical Institute for the Deaf en Kentalis.

Hij ontving de penning tijdens het 3e Internationale congres Teaching Deaf Learners, van 6 tot en met 8 november in Haarlem, uit handen van Kentalis bestuurder Oscar Dekker. Over een maand gaat Marschark met pensioen. Oscar Dekker: "Marc heeft de deuren openzet voor onderzoek van buitenaf, hij heeft veel nieuwe, innovatieve studies geïnitieerd en ervoor gezorgd dat al dit onderzoek een platform heeft gekregen, zowel in wetenschappelijke kringen als in de onderwijspraktijk, wereldwijd."

Over de Kentalispenning

De Kentalispenning is een 100 grams zilveren erepenning, in 2010 ontworpen en vervaardigd door René van Tol (1950), meestergoudsmid te 's-Hertogenbosch. De Kentalispenning werd zes keer eerder uitgereikt. Marc Marschark is de eerste buitenlander die deze onderscheiding mag ontvangen.