KiECON: een bijzondere samenwerking voor snelle diagnostiek voor kinderen met meerdere problemen

Groepsbehandeling kinderen

In Twente werken we samen met zeven zorginstellingen onder de naam KiECON (Kinder Expertisecentrum Oost Nederland). Samen bieden we diagnostiek voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden en dat allemaal op één centraal punt in Twente. Een mooie en bijzondere samenwerking, zeker gezien de kritische rapportage van de inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid over jeugdzorg waarin gebleken is dat decentralisatie van de jeugdzorg voor problemen zorgt.

Een mooi voorbeeld

Als één van de maatregelen om de problemen op te lossen wil het kabinet de complexere zorg weghalen bij de gemeenten en overdragen aan 42 jeugdzorgregio's. In Twente hebben 100 tot 120 kinderen complexe, specifieke zorg nodig. Op die complexe zorg richt KiECON zich. Het richt zich op kinderen van 0 tot 7 jaar met meerdere problemen. Ze worden verwezen door een huisarts, jeugdarts of specialist. Bij Kiecon worden de experts bij elkaar gebracht. Zij stellen een diagnose waardoor direct de juiste zorg wordt vastgesteld.

KiECON is een initiatief van de ziekenhuizen MST en ZGT, het revalidatiecentrum Roessingh, kinder- en jeugdpsychiatrie Accare en de stichting Karakter, de gehandicapteninstelling Aveleijn, de jeugdzorginstelling Jarabee en het audiologisch centrum Kentalis. Het richt zich op kinderen van 0 tot 7 jaar met meerdere problemen. Ze worden verwezen door een huisarts, jeugdarts of specialist. Bij Kiecon, dat werkt vanuit ZGT Hengelo, worden de experts bij elkaar gebracht. Zij stellen een diagnose waardoor direct de juiste zorg wordt vastgesteld.