Kwaliteitsrapport Extramurale Zorg

Kwaliteitsrapport Extramurale Zorg 2022

In april verscheen het kwaliteitsrapport van de Extramurale Zorg van Kentalis. In het rapport kun je lezen hoe we werken aan succesvolle zorg, deskundige hulp, samenwerking met anderen en hoe we leren en verbeteren.

In 2022 is besloten dat elke organisatie die is aangesloten bij SIAC met regelmaat een zelfevaluatie uitvoert, gebaseerd op het Kwaliteitskader SIAC. Hierin staan de kwaliteitseisen waaraan een instelling moet voldoen om zichzelf een aanbieder van ZG-behandeling (behandeling voor mensen met een zintuiglijke of communicatieve beperking) te mogen noemen. Dit is nodig om de best mogelijke zorg te bieden. Het verschenen kwaliteitsrapport is een publieksvriendelijke weergave van deze zelfevaluatie.

Zorgverzekeraars kunnen de achterliggende gegevens van de zelfevaluatie opvragen bij onze kwaliteitsadviseur.