Leerling Tine Marcusschool overleden bij woningbrand

Tine Marcusschool Emmen

Zaterdag 30 december ontvingen we het intens verdrietige nieuws dat de 6-jarige Antonin, een leerling van de Kentalis Tine Marcusschool in Emmen, is omgekomen bij een woningbrand. Ook zijn zusje kwam daarbij om het leven.

Zaterdag 30 december jl. ontvingen we het intens verdrietige nieuws dat de 6-jarige Antonin, een leerling van de Kentalis Tine Marcusschool in Emmen, is omgekomen bij een woningbrand. Ook zijn zusje kwam daarbij om het leven. 

Antonin zat op de Kentalis Tine Marcusschool, een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Mira Vermeulen, afdelingsdirecteur van de school licht toe: “Het schoolteam, de ouders en leerlingen van de Tine Marcusschool zijn diep geschokt en verdrietig om het verlies van hun klasgenoot /leerling. Het was een lieve en enthousiaste jongen, we zullen hem erg gaan missen. We leven enorm mee met de ouders, een dergelijk verlies is niet te bevatten. Vanmiddag hebben we ouders van onze leerlingen uitgenodigd op school, met ondersteuning van Slachtofferhulp. Ongeveer 40 ouders waren aanwezig. Tijdens de bijeenkomst was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en kregen ouders tips over hoe je zoiets aan je eigen kind vertelt. De bijeenkomst werd door de ouders van de leerlingen zeer gewaardeerd.”
 
De komende dagen staan voor een groot deel in het teken van de verwerking, de nazorg en het opvangen van de leerlingen. Op school is een gedenkhoekje ingericht. Na de kerstvakantie vangen de leerkrachten van de school de kinderen op in hun eigen klas. Ook dan zal Slachtofferhulp aanwezig zijn. In de loop van de ochtend wordt het normale lesprogramma opgepakt en blijven leerkrachten extra alert op signalen van de leerlingen.