Leerlingen De Graafschool aan zet op elfde cultuurfestival

Leerlingen organiseren cultuurfestival

Van 24 tot met 26 april is het jaarlijkse cultuurfestival op de Kentalis Dr. J. de Graafschool in Groningen, de school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking uit heel Noord-Nederland.

Na het fantastische tienjarig jubileum van vorig jaar, waarbij de speelfilm De 4e Dimensie is gemaakt, staat het Cultuurfestival in 2018 in het teken van het thema ´Do It Yourself´. Elke dag krijgt een eigen invulling met dit thema.

Wat betekent het cultuurfestival voor voor onze leerlingen?

Cultuur is communicatie. Voor de leerlingen van Kentalis Dr. J. de Graafschool gaat communicatie niet vanzelf. Zij komen naar De Graafschool omdat zij een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend zijn. De ervaring leert deze jongeren zich minder snel in het cultureel leven bevinden en bewegen, omdat zij problemen ondervinden in het communiceren. Juist daarom is dit festival erg belangrijk voor onze leerlingen. Hiermee laten we zien dat je ondanks je hoor-, taal- of spraakprobleem niet stil hoeft te zitten en je zeer capabel bent om te doen wat je leuk vindt. 

Programma

Op dinsdag 24 april is het biotoopdag. De hele school gaat met bussen van het Busmuseum naar de biotoop in Haren, het bruisende en creatieve centrum in de gebouwen van de oude faculteit biologie. Leerlingen gaan er koken, workshops volgen bij kunstenaars/bedrijfjes én lekker (ver)dwalen in het complex.

Op woensdag 25 april (leerlingendag) is het de beurt aan de vmbo leerlingen uit het 3e jaar. Zij hebben alle workshops en excursies op deze dag zelf bedacht en georganiseerd. Ze gaan ook zelf les geven. Leerlingen uit andere klassen sluiten hierbij aan. Één van de leerlingen maakt op deze dag zelfs een radioprogramma. Dit kun je later terugzien op YouTube.

Op donderdag 26 april wordt het cultuurfestival afgesloten met een marktdag voor het goede doel. Hiervoor worden ouders, collega’s en relaties uitgenodigd. ‘s Ochtends worden tijdens workshops dingen gemaakt en bedacht die ‘s middags op de markt verkocht kunnen worden voor een bijzonder goed doel.

Goed doel

Kentalisdocent Anna Hinkema, leraar van het jaar 2017, helpt mee aan de bouw van een schoollokaal in Kafountine, Senegal, voor 70 kinderen. Zij worden op dit moment opgevangen in een geïmproviseerd lokaal van rieten matten. Van het eerste geld zijn stenen gemaakt en op dit moment wordt het fundament gelegd en worden de muren gebouwd. Anna hoopt dit voorjaar zoveel geld verzameld te hebben dat er ook een dak op het lokaal kan worden geplaatst.

School Senegal

Wil je het cultuurfestival bezoeken?

Je kunt de school op donderdag 26 april bezoeken van 13.00 - 15.00 uur tijdens de marktmiddag. 

Kentalis Dr. J. de Graafschool
Ina Boudierplantsoen 9
9721 XB Groningen