Leerlingen Kentalis Compas College Oss starten schooljaar op nieuwe locatie

Leerlingen Kentalis Compas College Oss starten schooljaar op nieuwe locatie

De vmbo-leerlingen van het Kentalis Compas College in Oss zijn met ingang van het nieuwe schooljaar gestart op locatie ZuidWest van Het Hooghuis. Voorheen kregen deze leerlingen les op de locatie Den Bongerd. Deze locatie is met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 gesloten.

Samen in de klas

De verhuizing van de leerlingen heeft verder geen gevolgen voor de inhoud van het onderwijs en de ondersteuning die de leerlingen krijgen. Ook op de nieuwe locatie gaan onze leerlingen samen met de leerlingen uit het regulier onderwijs naar school. Tijdens de zomervakantie is op locatie ZuidWest een mooie Kentalis-unit gerealiseerd. In deze lokalen worden een aantal vakken verzorgd door medewerkers van Kentalis. De beroepsvakken worden zoals voorheen verzorgd door reguliere vakdocenten van Het Hooghuis waarbij leerlingen van Kentalis les krijgen samen met leerlingen van Het Hooghuis. Ook blijven we kennis met elkaar uitwisselen en proberen we zoveel mogelijk van elkaars expertise te leren. Deze school-in-school is voor zowel leerlingen als medewerkers optimaal ingericht om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen.