Leerlingen zamelen geld in voor het goede doel

Kentalis Compas College zamelt geld in

De gastlessen van Serious Request hebben de leerlingen van Kentalis Compas College ge├»nspireerd. Zij leerden over de stille ramp, hulpverlening en de mogelijkheden om met je klas iets te doen. Tijd voor actie!

De leerlingen van Kentalis Compas College hebben veel geleerd over 3FM Serieus Request, de stille ramp en het rode kruis. En de gastlessen hebben voor actie gezorgd! In de maand december hebben zij geld ingezameld voor het goede doel. Wereldwijd zijn meer dan 4 miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. Met de opbrengst van de actie sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact en brengen hen weer thuis.

Tijdens de kerstviering op 21 december is het totaalbedrag dat is opgehaald bekend gemaakt. Maar liefst 1.053,20 euro! Vandaag overhandigen leerlingen en docenten de cheque aan het glazenhuis in Apeldoorn.