Locatie voor vroegbehandeling in Meppel geopend

Kinderen en medewerkers doen een spelletje

Eindelijk was het zover. De dozen zijn uitgepakt. De ruimtes zijn ingericht en gezellig gemaakt. Afgelopen week verwelkomden we kinderen en hun ouders op de Taaltrein, een nieuwe locatie in Meppel.

Over De Taaltrein in Meppel

De Taaltrein is een behandelgroep voor kinderen van twee tot vijf jaar die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Kinderen met TOS hebben moeite met praten en/of het leren van taal. Wanneer een kind TOS heeft, dan helpt vroegbehandeling bij het beter leren communiceren.

Vroegbehandeling TOS

Op de Taaltrein wordt spelenderwijs gewerkt aan de taal- en spraakontwikkeling van het kind. De kinderen komen drie dagen per week naar een kleine groep. De dag verloopt volgens een vast programma. De deskundigen die op de groep werken, weten alles van TOS, de taal- en spraakontwikkeling, communicatie en de invloed van TOS op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast krijgen ouders informatie over TOS en leren zij bijvoorbeeld hoe ze hun kind thuis kunnen aanmoedigen om meer te praten.

Lees meer over De Taaltrein in Meppel.