Meerjarige subsidie sector auditief- en communicatief

Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar doof(blind)heid, slechthorendheid, cmb en TOS

ZonMw kent een meerjarige subsidie toe aan de sector voor dove en slechthorende cliënten en cliënten met een taalontwikkelingsstoornis. Met de subsidie kan de sector de komende drie jaar verschillende projecten doen op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek, kennisdeling, ontwikkeling en (technologische) innovatie.

De projecten dragen bij aan het realiseren van de best mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. De instellingen Kentalis, NSDSK en Auris werken in de projecten samen met de doelgroepvertegenwoordigende organisaties en andere organisaties uit de sector: GGMD, Pento, Libra, Milo, Adelante en De Gelderhorst

Kentalis, de NSDSK en Auris hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen met een auditieve/communicatieve beperking zoveel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. De ontwikkelde kennis en expertise moet ook beschikbaar zijn voor andere partijen, zoals gemeenten.

Meerjarig deelsectorplan 2020-2022

Het afgelopen jaar (2019) is in samenspraak met de sector een meerjarig deelsectorplan 2020-2022 opgesteld door Kentalis, NSDSK en Auris. Dit plan beschrijft de gezamenlijke ambitie, wat de speerpunten en programmalijnen zijn en welke projecten worden uitgevoerd. Veel van de lopende projecten op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek, kennisdeling, ontwikkeling en (technologische) innovatie hebben een plek gekregen binnen de nieuwe programmalijnen. Op basis van het plan heeft ZonMw onlangs besloten om de subsidie voor de periode 2020-2022 toe te kennen.

Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten

ZonMw coördineert sinds 2018 de ‘expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten’. De expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is in het leven geroepen om de ontwikkeling van die specifieke kennis en deskundigheid én het gebruik van die kennis te stimuleren. Eind 2018 heeft ZonMw Kentalis, NSDSK en Auris erkend als expertise-organisaties.