Methode 'Kwaliteit in Communicatie' beschikbaar

Vierhandengebaren gebarentaal

De methode Kwaliteit in Communicatie (KiC) is beschikbaar bij Bartiméus, Koninklijke Visio, Rijksuniversiteit Groningen en Kentalis. Het is een interventie voor communicatiepartners van mensen met doofblinheid, een visuele en verstandelijke beperking, of een auditieve en verstandelijke beperking.

Onder communicatiepartners verstaan we iedereen die regelmatig communiceert met de persoon met genoemde beperkingen, zoals ouders, begeleiders en leerkrachten.

De methodiek is bedoeld om hen te ondersteunen bij het bevorderen van de communicatie met deze personen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de methode KiC, eerder bekend als HKC, hierin effectief is. Zo begrepen cliënten en hun communicatiepartners elkaar bijvoorbeeld beter, lukte het communicatiepartners beter om achter de betekenis van communicatieve signalen te komen en werd er vaker gecommuniceerd over gevoelens en gedachten.

De methode KiC wordt uitgevoerd door een communicatiecoach en bestaat uit twee scholingsmomenten en vijf coaching sessies met video-feedback.
Dankzij subsidie van ZONMW/Inzicht en ondersteuning door de organisaties zijn drie opleiders en verschillende coaches getraind. Ook is er een officiële scholing voor coaches en een werkboek ontwikkeld. De implementatie van de methode KiC stond onder supervisie van prof. Janssen van de RuG en dr. Sabina Kef van de VU. 

Publicaties over de effecten van de methode staan online.

Interesse of meer informatie over deze methodiek? 

Neem contact op met: