Nauwere samenwerking tussen SWV Stromenland en Kentalis

Basisonderwijs

Het SWV Stromenland en Kentalis werken sinds deze maand nauwer samen. Doel is dat meer leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, instromen in het regulier onderwijs. En dat deze leerlingen regulier onderwijs kunnen blijven volgen en niet naar het speciaal onderwijs (cluster 2) hoeven.

De twee organisaties willen samenwerkingsvormen creëren die deze doelen mogelijk maken. Ook willen ze de toelating tot voorzieningen voor deze cluster 2 leerlingen soepeler laten verlopen. Het streven is om samen op te trekken in de begeleiding van kinderen die onderwijs volgen binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Stromenland en te kijken naar de vraag van de leerlingen. Kentalis wil hierin kennis laagdrempelig overbrengen en ondersteuning bieden aan de leerlingen over wie vragen zijn op het gebied van taal. 

Zowel het SWV Stromenland als Kentalis biedt passend onderwijs voor leerlingen in de regio Nijmegen.

Pilot

Er wordt gestart met een tweejarige pilot waarbij ambulant begeleiders en trajectbegeleiders van Kentalis gedeeltelijk werken binnen de ondersteuningsdienst van SWV Stromenland. De medewerkers van Kentalis delen onder meer kennis en expertise over doof- en slechthorendheid en TOS met hun onderwijscollega’s van SWV Stromenland. Ze maken onderdeel uit van het expertise team van het SWV en kunnen zo samen optrekken in de ondersteuning van de leerlingen. Zo kan er multidisciplinair gewerkt worden en dat komt ten goede aan de ontwikkeling van de leerling, die met de juiste ondersteuning naar een reguliere school in de buurt kan.