Nederlandse Gebarentaal officieel erkend

Dove leerling

Voor veel doven en slechthorenden is 13 oktober 2020 een historische dag. Alle fracties in de Eerste Kamer hebben vandaag ingestemd op het initiatiefwetsvoorstel voor erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Voor de gemeenschap van doven, slechthorenden en horende gebarentaligen is de Nederlandse Gebarentaal hun moedertaal. Kentalis is erg blij met deze erkenning. Oscar Dekker, voorzitter Raad van Bestuur Kentalis: “Dit is ontzettend goed nieuws voor 30.000 dove en slechthorende mensen voor wie de NGT hun moedertaal is. Al meer dan dertig jaar strijden doven en slechthorenden voor erkenning van hun taal. Met de erkenning wordt een grote stap gezet richting een volwaardige participatie van doven aan onze samenleving. Een groot compliment aan alle initiatiefnemers en mensen uit de dovengemeenschap die jarenlang hebben gestreden om dit voorstel op de agenda te krijgen.” 

Interview

Bekijk dit interview met collega Corrie Tijsseling en oud-collega Eva Westerhoff in hun rol van oud-voorzitters van Dovenschap en kartrekkers en lobbyisten van het wetsvoorstel erkenning NGT. Zij vertellen wat de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal precies betekent.

Wat betekent deze erkenning?

De erkenning van de NGT betekent voor dove mensen niet alleen erkenning van de taal waarin zij zich uitdrukken, maar ook erkenning en zichtbaarheid van gebarentaligen als een gemeenschap in Nederland, met een eigen taal en culturele identiteit. Een wettelijke erkenning zorgt ervoor dat gebarentaal veel meer verspreid wordt en dat er meer aandacht is voor mensen die gebruikmaken van de NGT. Gelukkig zien we dat al gebeuren. Een bekend voorbeeld is de inzet van gebarentolken tijdens de persconferenties van het kabinet. Er moet echter nog veel gebeuren. Zo was voor veel doven de live-berichtgeving over de tramaanslag in Utrecht in 2019 niet goed te volgen door het ontbreken van een gebarentolk. Dit soort praktijken zijn straks verleden tijd.

Over de Nederlandse Gebarentaal

De NGT is een taal met een eigen grammatica en woordenschat, sterk verbonden met de identiteit en de cultuur van de dovengemeenschap. De NGT wordt niet alleen gebruikt voor doven; ook horende ouders van dove kinderen, horende kinderen van dove ouders, professionals, tolken en andere betrokkenen bij de dovengemeenschap gebruiken deze taal.