Neem jij deel aan het project 'Een leven lang leren!'?

Vierhandengebaren gebarentaal

Leren houdt niet op na het doorlopen van de schoolperiode. Leren doe je elke dag en een leven lang: je leert van ervaringen, je leert nieuwe vaardigheden of je volgt een cursus. Wil jij eraan bijdragen dat onze volwassen cliënten met aangeboren doofblindheid of met een communicatief meervoudige beperking (CMB) ook hun leven lang kunnen leren? Zie jij het als een uitdaging om als behandelaar, begeleider of ouder het maximale uit je cliënt of kind te halen door aan te sluiten op hun eigen leerstijl en ontwikkelbehoeften? Lees dan snel verder over het project ‘Een leven lang leren!’.

Iedereen heeft zijn eigen leerstijl

De meeste cliënten met aangeboren doofblindheid of CMB gaan na hun 18de jaar niet meer naar school. Ze wonen bij een woongroep en gaan overdag naar de dagbesteding. Uiteraard is er aandacht voor het vergroten van vaardigheden voor alledag, maar hoe deze het best aangeleerd kunnen worden, verschilt per persoon. Iedereen heeft zo zijn eigen leerstijl.

Methodiek Child Guided Strategies

Om kinderen en volwassenen beter te begrijpen in hun leerproces heeft professor Jan van Dijk samen met Amerikaanse collega’s de methodiek Child Guided Strategies (CGS) ontwikkeld. Aan de hand van acht observatiegebieden wordt inzicht verkregen in de strategieën die de cliënt gebruikt om iets te leren en hoe de omgeving hiervan gebruik kan maken om hen nieuwe dingen te leren. De nadruk ligt dan ook steeds op wat men kan en hoe deze sterke kanten benut kunnen worden.

Door uit te gaan van de interesses van kinderen en volwassenen met aangeboren doofblindheid of CMB en het creëren van leerervaringen, worden kansen geboden om nieuwe vaardigheden aan te leren. Dit gebeurt in natuurlijke, vertrouwde alledaagse situaties en niet in een klinische setting.

Toegankelijker maken

Momenteel wordt CGS alleen gebruikt door gedragswetenschappers en logopedisten die hiervoor speciaal zijn opgeleid. De methodiek is in aangepaste vorm echter zeer bruikbaar voor pedagogisch behandelaren en ouders. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Door het project ‘Een leven lang leren’ willen we de werkwijze behorend bij CGS toegankelijk maken voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen met doofblindheid of een communicatief meervoudige beperking.

Deelnemers gezocht: wie zoeken we?

We zoeken begeleiders van woongroepen en dagbesteding, logopedisten, communicatiedeskundigen, gedragswetenschappers en ouders die mee willen werken aan dit project. Uiteraard moet je bekend zijn met volwassenen met aangeboren doofblindheid of met een communicatieve meervoudige beperking. N.B. We willen met name behandelcoördinatoren en pedagogisch behandelaren vragen om deze uitnodiging onder de aandacht te brengen van ouders en verwanten.

Deel je ervaringen!

Tijdens groepsinterviews deel je je ervaringen over de wijze waarop je in dagelijkse situaties de sterke kanten van het kind of volwassenen met aangeboren doofblindheid of CMB omschrijft en hoe je de sterke kanten benut. Op basis van deze informatie wordt de methodiek CGS herschreven in een praktijkgids. Ouders en pedagogisch behandelaren krijgen een training in het werken met de gids en gaan in de dagelijkse praktijk oefenen. Aan de hand van deze ervaringen wordt de praktijkgids verder aangepast, aangevuld en beschikbaar gemaakt.

Meld je aan voor de groepsinterviews

Wil je meedoen aan dit project meld je dan aan voor een groepsinterview. We houden twee groepsinterviews met maximaal 8 deelnemers waarbij we streven naar een evenredige verdeling in functies: 

  • Een groepsinterview met professionals en ouders die bekend zijn met volwassen personen (vanaf 18 jaar) met aangeboren doofblindheid
  • Een groepsinterview met professionals en ouders die bekend zijn met volwassen personen met CMB 

De groepsinterviews zijn in Sint-Michielsgestel en Vries en duren ongeveer 2,5 uur. Voor deelname aan het groepsinterview krijg je reiskostenvergoeding en een kleine attentie.

Informatiebijeenkomst

Ben je geïnteresseerd in deelname aan dit project, maar wil je graag eerst meer informatie, kom dan naar één van de informatiebijeenkomsten. Tijdens deze informatiebijeenkomst vertellen we over het doel van dit project en de uitgangspunten van Child Guided Strategies. Je kan je online aanmelden voor de informatiebijeenkomsten.

De informatiebijeenkomsten zijn op:

  • Op 24 oktober van 10.30-12.00 uur en van 16.15-17.45 uur in Sint-Michielsgestel 
  • Op 31 oktober van 10.30-12:00 uur en van 15.30-17.00 uur in Vries

Aanmelden en informatie

Je kan je online aanmelden voor de informatiebijeenkomst en voor het groepsinterview. Heb je vragen over deelname aan het project? Neem dan contact op met Trees van Nunen, projectleider Een Leven Lang Leren via t.vannunen@kentalis.nl.