Nieuw in Apeldoorn: behandeling na schooltijd voor kinderen met TOS

Behandeling en TOS

Dozen zijn uitgepakt en de behandelruimte is ingericht. Nog even en dan is het gelach en gepraat van de kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de intensieve groepsbehandeling te horen. Vanaf 1 april bieden we deze vorm van behandeling aan in Apeldoorn.

Wat is TOS?

Bij kinderen en jongeren met een TOS wordt taal minder goed verwerkt in de hersenen. Ze hebben bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Door in de peuterleeftijd met de juiste behandeling de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren, kunnen grote problemen in de ontwikkeling en frustraties op latere leeftijd voorkomen worden. TOS is een vrij onbekende stoornis, maar komt vaker voor dan autisme. In een klas of groep van twintig kinderen heeft– statistisch gezien – één kind TOS.

Vragen en hulp

Als de kinderen met een TOS ouder worden, lopen ze tegen nieuwe vragen en problemen aan, bijvoorbeeld praten in een groep of hulp vragen. In Apeldoorn kunnen ze nu ook na schooltijd terecht bij de intensieve groepsbehandeling. Ze oefenen sociale vaardigheden en situaties die ze moeilijk vinden in een kleine groep samen met leeftijdsgenoten en de groepsbehandelaren om zo hun weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten.

De behandellocatie is gevestigd binnen de Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool, locatie Apeldoorn. Dit is een school-in-schoolsetting binnen PCBO De Regenboog Osseveld,aan De Keerkring 70 in Apeldoorn.

Webinar voor professionals

Om de opening van de nieuwe locatie te vieren, is er 18 mei een webinar voor professionals. die werken met kinderen in de basisschoolleeftijd. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 24 april digitaal aanmelden.