Nieuw onderzoeksinstituut voor doofblindheid

Nieuw onderzoeksinstituut voor doofblindheid

Onlangs werd in Groningen de 'University of Groningen Institute for Deafblindness’ geopend: een interdisciplinair instituut voor onderzoek en onderwijs op het gebied van aangeboren én verworven doofblindheid. Dit nieuwe instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een unieke positie in de wereld: het is het eerste onderzoeksinstituut dat zich volledig op doofblindheid richt. Het instituut is ondergebracht binnen het Universitair Ambulatorium Groningen.

Lees meer over het instituut op de website van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Koninklijke onderscheiding voor Marleen Janssen

Tijdens de opening  op 27 september jl. werd initiatiefneemster van het nieuwe instituut, Marleen Janssen, koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Tjeerd van der Zwan van de gemeente Heerenveen decoreerde haar in Het Kasteel te Groningen. Wereldwijd wordt zij erkend als boegbeeld en expert, die de uitzichtloosheid van het sociaal isolement van mensen die niet kunnen horen en zien bestrijdt. Zij is de eerste hoogleraar doofblindheid ter wereld en richt zich specifiek op communicatie met doofblinden.

Leerstoel aangeboren en vroegverworven doofblindheid

Marleen Janssen werkt sinds 2007 structureel samen met Kentalis. Zo aanvaardde zij de leerstoel Doofblind aan de Rijksuniversiteit Groningen op 17 februari 2008. In maart dit jaar verlengden de RUG en Kentalis hun samenwerking voor deze doelgroep. Hiermee bekrachtigen beide organisaties het belang van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bij personen met doofblindheid. Met deze kennis kan de beste zorg en het beste onderwijs geboden worden aan mensen met doofblindheid. Marleen haar carrière startte als leerkracht bij Kentalis Rafael, een speciale school (cluster 2) voor leerlingen met doofblindheid. Het op gang brengen van communicatie bij leerlingen op een beginnend communicatieniveau samen met ouders was een belangrijk aandachtspunt voor Marleen. Zo heeft ze vijf jaar met een volledig doof en volledig blind meisje gewerkt, dat via natuurlijke gebaren en vingerspelling een woordenschat van zo'n 800 woorden en drie woord-zinnetjes leerde. Die ervaringen als leerkracht zijn voor Marleen nog steeds een belangrijke inspiratiebron voor haar lopende onderzoek en voor de toekomstige onderzoeks- en onderwijsactiviteiten die georganiseerd zullen gaan worden vanuit het nieuwe instituut.