Nieuw perspectief op sociaal-emotionele problematiek bij TOS

Sociaal-emotionele ontwikkeling kind met TOS

Als je kind een TOS heeft, merk je dat ook op sociaal-emotioneel gebied. Hoe komt dat?

Veel kinderen en jongeren met taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben sociaal-emotionele problemen. Deze problemen zien we in hun interactie met anderen, maar ook in de manier waarop ze hun gedrag en emoties reguleren. We denken dat kinderen met TOS meer moeite hebben met executieve functies en Theory of Mind doordat ze minder sociale taal én minder innerlijke taal tot hun beschikking hebben.

Dit animatiefilmpje geeft kort het nieuwe perspectief op sociaal-emotionele problematiek bij TOS weer. Het gedachtengoed is verder uitgewerkt in de handreiking sociaal-emotionele problematiek bij kinderen en jongeren met TOS. Deze is gratis te downloaden in de Kentalisshop.