Nieuwbouw Kentalis Compas College in Zaltbommel gestart

Nieuwbouw Kentalis Compas College Zaltbommel

“Pak jij die kant?” gebaart Sogand. Lavin steekt de duim op. En daar gaat het bouwdoek met ‘Kentalis Compas College’ erop omhoog en wordt het opgehangen aan het hek. Schooldirecteur Sandra Hommers-Verhallen, de leerlingen Mohamed (19), Lavin (17) en Sogand (17) en onderwijswethouder Adrie Bragt draaien zich om. Na elkaar gebaren ze samen de zin: “Kentalis Compas College bouwt hier.” De stralende gezichten spreken boekdelen. Het officiële startsein is gegeven voor de nieuwbouw van het Kentalis Compas College in Zaltbommel en komt inclusiever onderwijs voor dove en slechthorende jongeren een stap dichterbij.

Kentalis Compas College biedt nu in Sint-Michielsgestel speciaal onderwijs aan jongeren die doof of slechthorend zijn in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De leerlingen volgen straks onderwijs in een nieuw gebouw op de onderwijscampus aan de Van Heemstraweg / Sportlaan in Zaltbommel, waarbij nauw samengewerkt wordt met de daar al aanwezige scholen van praktijkonderwijs De Brug en het Cambium College

Ontwikkelen

Mohamed is één van de leerlingen die woensdag 23 maart het bouwdoek ophing. “Compas zit in ons bloed en in Zaltbommel kunnen we onszelf op gelijkwaardig niveau ontwikkelen. We zitten vaker in dezelfde klas als onze medeleerlingen van De Brug en het Cambium en volgen dezelfde lessen. Daar hebben we zin in.”

Tussenstap

De school betrekt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 de nieuwbouw aan de Van Heemstraweg-west 9B. Al is de verhuizing van het Kentalis Compas College naar Zaltbommel in deze zomervakantie. Vanaf 1 september krijgen de leerlingen les op de tijdelijke locatie aan de Wielkamp 1.

Samenwerken

Samenwerken en verbinding tussen regulier en speciaal onderwijs is één van de speerpunten van Kentalis onderwijs. Met De Brug, Cambium College en de gemeente Zaltbommel wil de organisatie samen inclusiever onderwijs realiseren. Zo worden de kansen van leerlingen met een gehoorbeperking vergroot zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt. Daarvoor werd op 2 december 2020 een samenwerkingsovereenkomst getekend en sindsdien trapsgewijs vormgegeven. De daadwerkelijke samenwerking tussen de drie scholen start bij aanvang van het schooljaar 2022-2023.