Nieuwbouw Kentalis Enkschool op locatie Harmpje Visserschool gerealiseerd

Finn gaat naar een school-in-school school in Urk

Finn (6 jaar) heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS); taal wordt niet goed verwerkt in de hersenen. Daarom volgt hij speciaal onderwijs aan de Kentalis Enkschool, in zijn woonplaats Urk. Dankzij de samenwerking met de Harmpje Visserschool is thuisnabij onderwijs mogelijk. De Enkschool is namelijk gehuisvest in deze school, een zogeheten school-in-school constructie. Uniek op Urk omdat TOS-leerlingen voorheen naar Kampen of Zwolle moesten voor speciaal onderwijs. Na een verbouwing voor extra ruimte is de Enkschool vorige week officieel geopend. Komend schooljaar start een groep van dertien leerlingen, die dan, net als hun vriendjes uit de buurt, dicht bij huis onderwijs kunnen volgen.

Taxivervoer verleden tijd

”Toen Finn hier op school startte vond hij het een beetje jammer dat hij niet meer met de taxi naar de Enkschool in Kampen ging”, vertelt Margriet, de moeder van Finn. “Voor hem was de rit een feestje. Maar door het reizen maakte hij ook lange dagen. Als je dan nog moet eten en douchen, dan duurt de dag voor zo’n kleuter net iets te lang. Hij was vaak moe en uit zijn hum. Nu fietsen we samen naar school en gaat hij naar dezelfde school als vriendjes uit de buurt. Op deze school kijkt men goed naar het kind en welk onderwijs het beste past. Zowel voor de ouders, de leerkracht als het kind zelf. Finn krijgt hier de tijd en mogelijkheden om zijn eigen ontwikkeling door te maken”.

Meerwaarde samen-onder-één-dak

Frieda Bakker, groepsleerkracht van de Kentalis Enkschool Urk, is de juf van Finn; zij verzorgt samen met collega Linda Fix het onderwijs voor de ze groep. Frieda ziet het succes van passend onderwijs op Urk. “Ik was eerst best wel sceptisch over passend onderwijs. Want als je passend onderwijs wilt laten slagen moet je voldoende investeren. Gelukkig is dat op Urk goed geregeld. Eén jaar geleden verhuisde ik van de Enkschool in Kampen samen met zes kinderen naar Urk waar we met de Enkschool een plek kregen binnen de Harmpje Visserschool. Nu de verbouwing klaar is starten we komend schooljaar met dertien leerlingen. De kinderen die hier komen hebben baat bij een kleinere groep, extra tijd en aandacht en een leerkracht die veel kennis heeft van TOS. Dat krijgen ze op de Enkschool. De meerwaarde van samen-onder-één-dak zitten met de Harmpje Visserschool is dat onze leerlingen samen spelen en werken met de andere leerlingen; zo nemen ze de goede taalvoorbeelden over. Ook werken we hier met een zogeheten samenwerkingsgroep 1/2. De TOS-leerlingen draaien een deel van de dag mee in de reguliere klas om bijvoorbeeld samen te spelen of te rekenen en er komen kinderen van deze groep bij ons spelen en werken. 

Moeder Margriet vindt dat een enorm pluspunt: “We zien dat Finn zich enorm optrekt aan de andere kinderen die regulier onderwijs volgen. Zijn taalontwikkeling is daardoor supersnel gegroeid. En voor zijn sociale vaardigheden is het ook heel goed. Finn kan in zijn eigen klas best wel ‘aanwezig’ zijn. Op donderdag draait hij mee in de samenwerkingsgroep. In deze reguliere klas zijn de kinderen mondiger. Finn liep laatst zonder opruimen weg uit de bouwhoek, maar in deze klas accepteren de kinderen dat niet. Hij wordt hier meer aangesproken en uitgedaagd. De schoolvieringen worden samen gevierd en ook op het schoolplein spelen de TOS leerlingen samen met de andere leerlingen. Dat is mooi want zo zit het dagelijkse leven ook in elkaar. Als je wilt dat ze later zelfstandig worden moeten ze in de maatschappij kunnen meedraaien.”

Leerlingen leren van elkaar

Anna de Boer is groepsleerkracht op de Harmpje Visserschool. Zij is juf van de samenwerkingsgroep 1/2 en werkt daardoor veel samen met Frieda en Linda. Anna: ”Het schoolteam van de Harmpje Visser heeft scholing en coaching gehad van Kentalis. Daardoor is onze school meer specialist op het gebied van TOS dan andere reguliere scholen op Urk en omgeving. Met vragen kunnen we terecht bij de ambulant begeleider van Kentalis of de logopedist of bij het Kentalis- team dat hier al langer is omdat we ook een medium setting zijn. Eens in de twee weken bespreken we samen de TOS leerlingen. Ik zie dat de kinderen het hier goed doen. Het is leuk om samen te werken met collega’s die veel kennis hebben over TOS, daar leer ik ook van. Bovendien scheelt het mij tijd en werkdruk doordat we bijvoorbeeld samen rekenen. De kinderen zonder TOS profiteren ook van de samenwerking. Kleuters hebben veel taal nodig. Zij hebben baat bij het extra taalaanbod in de les. Wat ik mooi vind om te zien is hoe de leerlingen van elkaar leren. Vanmorgen wilde een TOS leerling haar potlood slijpen. Ze vroeg een ander: ”Wil jij deze voor mij geslijpen”? Waarop de leerling antwoordde: ”Oh, moet ik ‘m even voor je slijpen?” Dan krijgt de leerling zonder inbreng van mij toch het goede woord of de juiste zin toegeworpen. Dat gebeurt eigenlijk de hele dag door. Dat is het beste leermiddel”.

Succesformule

Erna Hoek, schooldirecteur Kentalis Enkschool, benadrukt de meerwaarde van de samenwerking met de Harmpje Visserschool. “Naast dat we hiermee thuisnabij onderwijs bieden, realiseren we hier maximale participatie en integratie. Wat ik daarmee bedoel is dat we heel makkelijk en snel kunnen schakelen. De stap voor een TOS leerling naar regulier onderwijs, met eventueel extra ondersteuning van Kentalis is binnen de school eenvoudig te realiseren. En andersom: als een leerling het te moeilijk heeft binnen het reguliere onderwijs dan kan de leerling naar de Enkschoolgroep. Het voelt als één geheel waarbij we gebruik maken van elkaars expertise. De samenwerking loopt heel prettig en dat merk je aan de kinderen. We brengen wat en halen wat, dit werkt gewoon. Dat is te danken aan een goede voorbereiding en aan de mensen die het doen! De gemeente staat achter deze samenwerking, evenals de Schoolvereniging Rehoboth. De afspraken die we samen maken zijn helder en worden nagekomen. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor deze succesformule.”

Over de Harmpje Visserschool

De Harmpje Visserschool is een christelijke basisschool. Met Gods Woord als basis voor ons doen en laten, willen we dat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Deze ontwikkeling geldt niet alleen voor kennis en vaardigheden, maar ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Ieder kind moet zich bij ons op school veilig en gewaardeerd voelen. Met onze missie "Geloof in talenten" sluiten we aan bij de missie van onze schoolvereniging "Geloof in onderwijs.