Nu ook Spraak & Taal Ambulatorium in Assendelft en Breda

Foto van behandeling met jongen

Kentalis heeft vanaf vandaag op negen plekken in Nederland een Spraak & Taal Ambulatorium (STA). Bij een Spraak & Taal Ambulatorium kunnen kinderen tussen 4 en 18 jaar terecht die stagneren in hun ontwikkeling. Ondanks langdurige logopedie, groepsbehandeling of extra hulp op school hebben zij ernstige problemen met spraak, taal en communicatie. De locatie Assendelft wordt vandaag officieel geopend. De opening van de locatie in Breda was vorige week en deze week starten hier de eerste cliënten.

Expertisecentrum op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen

Het Kentalis Spraak & Taal Ambulatorium is een (derdelijns) multidisciplinair expertisecentrum op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Binnen het ambulatorium is er een fonopoli, voor (jonge) kinderen met ernstige problemen in spraakverstaanbaarheid. Ook is er de multipoli voor kinderen en jongeren met ernstige spraak-/taalproblemen én problemen met vaardigheden om (taal) te leren zoals werkgeheugen, aandacht en planning.

'Ineens kregen we antwoorden, na al die jaren'

“Raf (13) kende de spellingsregels beter dan al zijn klasgenoten, maar schrijven lukte niet. En dat frustreerde hem enorm", vertelt zijn moeder Esmée. "Niemand kon zeggen waar de oorzaak precies lag. We hebben lang gezocht naar een oorzaak en oplossing en kwamen uiteindelijk bij de multipoli TOS van het Taal & Spraak Ambulatorium terecht op de grens van groep acht en de brugklas. Daar lag de sleutel. Daar hadden we veel eerder moeten zijn.

Ze gingen met hem aan de slag en op zoek naar antwoorden en ineens vielen er kwartjes en kregen we antwoorden, na al die jaren. Ze kwamen tot de ontdekking dat het toch vanuit zijn TOS komt en dat woorden en zinnen bij hem binnenkomen als één grote brij. Dan wordt schrijven heel lastig.” Nu gaat het veel beter met Raf. Hij bezoekt de logopedist en stuurt mij zelfs appjes. Lees het hele interview.

Over het traject

Voorafgaand aan de behandeling van kinderen als Raf vindt er verdiepende diagnostiek plaats. Aansluitend volgt een kort en intensief behandeltraject van maximaal acht weken. Dit traject bestaat uit verschillende op elkaar afgestemde behandelingen en is gericht op het stimuleren van de taal en het leren van het kind of de jongere. Aan het einde van de behandeling wordt er antwoord gegeven op de hulpvragen en krijgen ouders, school, logopedist en eventuele andere betrokkenen handelingsadviezen mee. Na zes maanden is er een nameting waarbij er opnieuw contact is met de betrokkenen.

Locaties door heel Nederland

Met de opening van de twee nieuwe locaties in Breda en Assendelft kunnen kinderen dichterbij huis terecht voor onderzoek en behandeling bij het Kentalis Spraak & Taal Ambulatorium. Eerder dit jaar opende de nieuwe vestiging in Zoetermeer. Ook in Eindhoven, Maastricht, Venlo-Blerick, Groningen, Enschede en Utrecht is een Spraak & Taal Ambulatorium gevestigd. In Assendelft is er alleen een multipoli. Alle andere locaties hebben een multipoli en fonopoli.