Onderwijs, behandeling en wonen & dagbesteding opgestart

Coronavirus en Kentalis

Het coronavirus heeft gevolgen voor het onderwijs en de zorg die wij bieden. We pakken we de zorg en onderwijs verantwoord en veilig op. Wij passen onze maatregelen aan op de richtlijnen van de RIVM en GGD. Alle ouders en verzorgers informeren wij hierover. Voor meer informatie kun je terecht bij de specifieke locaties.

onderwijs

 • Alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan weer naar school. De risico’s worden beheersbaar geacht.
 • Leerlingen in het reguliere basisonderwijs krijgen begeleiding.

Behandeling (zorg)

 • Op onze behandelgroepen nemen wij de hygiënemaatregelen in acht zoals opgesteld door het RIVM. Een aantal behandelingen zetten we ook online voort.
 • Fysieke behandeling van cliënten ouder dan 12 jaar wordt ingezet zolang de richtlijn van 1,5 meter afstand gehanteerd kan worden.

wonen & dagbesteding

Dagbesteding

Een aantal cliënten krijgt een aangepast dagbestedingsaanbod. Verwanten en vertegenwoordigers zijn hierover geïnformeerd. In alle gevallen wordt per cliënt vastgesteld of aan de veiligheidsrichtlijnen kan worden voldaan.

Bezoekregeling

 • Bezoek op de locaties vindt zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats. Daarnaast zijn er maatwerkafspraken gemaakt die passen bij de bewoner, zijn/haar (medische) kwetsbaarheid en de wensen van de familie.
 • Cliënten mogen op bezoek gaan bij familielid in de eigen tuin van de woning.

Terugkomst medisch kwetsbare cliënten na bezoek of logeren

Veel medisch kwetsbare cliënten hebben contact met hun familie, voor bezoek of logeren. Ook voor deze bewoners geldt dat de richtlijnen zoveel als mogelijk voor hem/haar gevolgd moeten worden. Dus daar waar mogelijk de 1,5 meter afstand bewaren, drukte vermijden, handhygiëne, enz. Na terugkomst worden zij 48 uur goed geobserveerd. Als de algemene richtlijnen niet gehanteerd kunnen worden, dan is observatie misschien niet voldoende en kan er sprake zijn van 10 dagen quarantaine.

BESCHERMDE MAATREGELEN VOOR IEDEREEN:

Leerlingen, kinderen en volwassenen blijven thuis bij:

 • Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38°C of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Kinderen in de leeftijd van 0 jaar t/m groep 8 met neusverkoudheid hoeven niet thuis te blijven. Tenzij neusverkoudheid gepaard gaat met koortsklachten. Bij twijfel raadpleeg de beslisboom van de BOinK
 • Als een gezinslid verkouden is of koorts heeft.
 • 24 uur klachtenvrij = weer naar school of behandeling.

Voor alle kinderen, volwassenen en medewerkers die naar een school of behandellocatie komen hanteren we de volgende maatregelen:

 • Schud geen handen.
 • Regelmatig en goed handen wassen.
 • Hoesten en niezen in de ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken of tissues bij hoesten, niezen of snuiten en gebruik ze éénmalig. Gooi ze daarna direct in de vuilnisbak. Daarna handen wassen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Extra schoonmaak op de locaties.
 • Regelmatige ventilatie.