Onderwijs, behandeling en wonen & dagbesteding opgestart

Coronavirus en Kentalis

De versoepeling van een aantal maatregelen met betrekking tot het coronavirus heeft gevolgen voor het onderwijs en de zorg die wij bieden. Inmiddels pakken we de zorg en onderwijs verantwoord en veilig op. Dit doen we stap voor stap.Alle ouders en verzorgers hebben hierover bericht gekregen. Voor meer informatie kun je terecht bij de specifieke locaties.

onderwijs

 • Alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan weer naar school. De risico’s worden beheersbaar geacht.
 • Leerlingen in het reguliere basisonderwijs krijgen begeleiding.

Behandeling (zorg)

 • De behandelingen zijn weer gestart. De risico’s worden beheersbaar geacht. Een aantal behandelingen zetten we ook online voort.
 • Fysieke behandeling van cliënten ouder dan 12 jaar wordt ingezet zolang de richtlijn van 1,5 meter afstand gehanteerd kan worden.

wonen & dagbesteding

Dagbesteding

De dagbesteding is gefaseerd opgestart. Een aantal cliënten krijgt een aangepast dagbestedingsaanbod. Verwanten en vertegenwoordigers zijn hierover geïnformeerd. In alle gevallen wordt per cliënt vastgesteld of aan de veiligheidsrichtlijnen kan worden voldaan.

Bezoekregeling

 • Bezoek op de locaties vindt zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats. Daarnaast zijn er maatwerkafspraken gemaakt die passen bij de bewoner, zijn/haar (medische) kwetsbaarheid en de wensen van de familie.
 • Cliënten mogen op bezoek gaan bij familielid in de eigen tuin van de woning.

Terugkomst medisch kwetsbare cliënten na bezoek of logeren

Veel medisch kwetsbare cliënten hebben weer contact met hun familie, voor bezoek of logeren. Ook voor deze bewoners geldt dat de richtlijnen zoveel als mogelijk voor hem/haar gevolgd moeten worden. Dus daar waar mogelijk de 1.5m afstand bewaren, drukte vermijden, handhygiëne, enz. Na terugkomst worden zij 48 uur goed geobserveerd. Als de algemene richtlijnen niet gehanteerd kunnen worden, dan is observatie misschien niet voldoende en kan er sprake zijn van twee weken quarantaine.

BESCHERMDE MAATREGELEN VOOR IEDEREEN:

Leerlingen, kinderen en volwassenen blijven thuis bij:

 • Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38°C en koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar met neusverkoudheid hoeven niet thuis te blijven. Tenzij neusverkoudheid gepaard gaat met koortsklachten.
 • Als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.
 • 24 uur klachtenvrij = weer naar school of behandeling.

Voor alle kinderen, volwassenen en medewerkers die naar een school of behandellocatie komen hanteren we de volgende maatregelen:

 • Regelmatig en goed handen wassen.
 • Hoesten en niezen in de ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken of tissues bij hoesten, niezen of snuiten en gebruik ze éénmalig. Gooi ze daarna direct in de vuilnisbak. Daarna handen wassen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Extra schoonmaak op de locaties.