Onderzoek naar fietsbeleving dove en slechthorende kinderen

Onderzoek fietsbeleving bij dove en slechthorende kinderen

Nederland staat bekend als het fietsland. In een onderzoek willen we het fietsgedrag en fietsbeleving van dove en slechthorende kinderen in kaart brengen.

Het is niet zo gek dat Nederland gezien wordt als het fietsland. Alle Nederlanders samen bezitten gezamenlijk 22,5 miljoen fietsen en er ligt 35.000 kilometer aan fietspaden in ons landje. We fietsen naar school, naar ons werk, naar de winkel en voor ons plezier.

Onderzoek naar fietsgedrag en fietsbeleving

Hoe zit dat met dove en slechthorende kinderen? Fietsen zij net zo vaak en met net zoveel plezier als hun horende leeftijdgenootjes? In het onderzoek ‘Fiets je mee” brengen we het fietsgedrag en de fietsbeleving van dove, slechthorende en horende kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar in kaart. We vragen ouders (anoniem) een online vragenlijst in te vullen. 
 
Het onderzoek is een samenwerking tussen NSDSK, Kentalis en University of Iowa, Verenigde Staten. We bekijken namelijk ook of het fietsgedrag van Nederlandse dove, slechthorende en horende kinderen anders is dan dat van hun Amerikaanse leeftijdsgenootjes.

Ben je ouder van een doof of slechthorend kind? En wil je meedoen aan het onderzoek? Vul dan de enquête in!