Onze ambulante begeleiding krijgt gemiddeld een 8,2!

Ambulante begeleidster leest samen met een jongetje

Reguliere scholen, ouders en leerlingen waarderen de ambulante dienstverlening met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 op het tweejaarlijks ervaringsonderzoek. Door de corona en de lock down zijn de begeleidingsmogelijkheden zo goed mogelijk aangepast aan de situatie. Wij zijn dan ook trots op het resultaat, de hoge respons en de hoge waardering voor onze medewerkers! De eventuele ontwikkelpunten hebben we meegenomen in het jaarplan voor dit schooljaar.

Wat zijn de resultaten?

  • De respons in 2021 is in vergelijking met het onderzoek in 2019 voor alle respondenten groepen hoger. 
  • De rapportcijfers van de contactpersonen op de scholen zijn stabiel hoog gebleven (8,1).
  • De algemene waardering van ouders en leerlingen is toegenomen (ouders 8,1 → 8,3; leerlingen 7,9 → 8,2).   

Uit de verschillende stellingen blijkt dat de respondenten:

  • zeer te spreken zijn over de deskundigheid en de communicatieve vaardigheden van de ambulant begeleider.
  • scholen en ouders een hoge mate van gelijkwaardigheid ervaren in de samenwerking.
  • de leerkracht zich geholpen voelt door de adviezen van de ambulant begeleider.

En op de open vraag over de begeleiding in coronatijd kwamen onder meer de volgende reacties:

  • fijn dat er ook individueel contact is opgenomen met de leerlingen voor de begeleiding.
  • alle leerlingen hebben hun begeleiding online gekregen. Ook het contact hierover is heel goed verlopen.
  • bij mijn leerling werkte het online begeleiden niet goed, maar de AB-er deed er alles aan om toch iets aan te kunnen bieden.
  • de intentie om begeleiding te bieden was meer dan goed, dit was best lastig te realiseren omdat het om jonge kinderen gaat.

Waaruit bestaat de onderzoeksgroep?

De onderzoeksgroep bestond uit alle in maart 2021 lopende ondersteuningsarrangementen in het (V)SO, PO, VO en MBO afgegeven vóór 1 oktober 2020. Ambulant begeleiders, contactpersonen op de reguliere scholen, ouders van leerlingen/studenten tot 18 jaar en leerlingen/studenten vanaf groep 6 uit het primair onderwijs zijn uitgenodigd anoniem een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bestond uit stellingen, het geven van een rapportcijfer en het beantwoorden van een open vraag over de begeleiding in de coronaperiode en tijdens de lock down. Het onderzoek werd uitgevoerd in maart 2021 door het onderwijsadviesbureau B&T uit Amsterdam.
 

Klik hier voor de uitslagen van het Ervaringsonderzoek Kentalis 2021