Openbaar Onderwijs Emmen en Kentalis tekenen voor samenwerking: samen onder één dak

Ondertekening OOE

Vandaag tekenen Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) en Kentalis een samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties gaan in Emmen samenwerken onder één dak. Afgelopen jaar gaf de gemeenteraad van Emmen groen licht voor de nieuwbouw van een gezamenlijk onderkomen. Door onder één dak samen te werken krijgen leerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs inclusiever onderwijs.

Nieuw pand

Obs de Barg, Obs de Brink, het Expertisecentrum voor Anderstaligen en de Kentalis Tine Marcusschool zijn de scholen die straks in het nieuwe pand zitten. Kentalis biedt in Emmen zorg en onderwijs aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het nieuwe pand komt te staan aan de Mantingerbrink, op de huidige plek van obs De Barg. Het is de bedoeling dat de bouw eind 2024 klaar is, zodat in januari 2025 iedereen les krijgt onder één dak. In het nieuwe pand krijgen ook de Voorschool De Barg/Brink en De Taaltrein (vroegbehandeling) van Kentalis een plek.

Inclusiever onderwijs

Kentalis en Openbaar Onderwijs Emmen zijn heel blij met de samenwerking. Door samen onder één dak te zitten, kunnen leerlingen in het basis en speciaal onderwijs elkaar meer ontmoeten en van elkaar leren. Dat is de gedachte van inclusiever onderwijs. 

“Elke school binnen Openbaar Onderwijs Emmen heeft z’n eigen identiteit en eigen thema’s die belangrijk en kenmerkend zijn voor de school in de wijk. Binnen het passend onderwijs wordt het inclusieve aanbod steeds belangrijker. En wat is het mooi dat wij ons speerpunt ‘Taal’ in gezamenlijkheid nog verder vorm en inhoud kunnen gaan geven. Dat is werk maken van onze verdere professionalisering voor onze leerlingen” aldus bestuursvoorzitter van Openbaar Onderwijs Emmen, Erik Vredeveld.

Inclusiever onderwijs

Bestuurder van Kentalis Sandra Beuving is het daar mee eens: “Er staat straks een nieuwe school waar leerlingen met en zonder TOS elkaar ontmoeten, samen leren en samen spelen. Waar professionals kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Voor zover ik weet is dit de tweede basisschool, na de Harmpje Visserschool op Urk, die deze mooie stap naar inclusiever onderwijs zet. En daar mogen alle betrokkenen een pluim voor krijgen. Zeker ook de gemeente, die doorgezet heeft en heeft aangetoond dat van uitstel geen afstel komt. Emmen loopt voorop in inclusiever onderwijs, daar zijn we trots op.”

Beide organisaties werken aan een plan hoe de samenwerking er straks komt uit te zien. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels in volle gang.

Kennis delen

Alle medewerkers profiteren van de samenwerking. Ze kunnen door de samenwerking meer gebruik maken van elkaars kennis. Medewerkers van Kentalis hebben bijvoorbeeld veel kennis over wat leerlingen met TOS extra nodig hebben in de klas. Op deze manier realiseren we een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen van de verschillende scholen.

Over OOE

Openbaar Onderwijs Emmen is er voor alle kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. Met voorscholen en passend onderwijs geven wij ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen we op 30 basisscholen en 1 vso school in de gemeente Emmen.