Opvang vluchtelingen Oekraïne Kentalis-terrein, Theerestraat 42

Vlag Oekraïne

Er is een grote vraag naar huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het kabinet heeft de 25 veiligheidsregio's gevraagd om opvangplekken te regelen. Dat gaat in verschillende stappen. De eerste stap was opvang in sporthallen en evenementenlocaties. De tweede stap is tijdelijke opvang (6 tot 8 maanden) op meer geschikte locaties. De derde stap is de huisvesting voor de komende jaren. Voor de tweede stap, de tijdelijke opvang, zijn gemeente Sint-Michielsgestel en Kentalis tot overeenstemming gekomen.

Opvang

Kentalis heeft met de gemeente afgesproken dat tijdelijk maximaal 90 vluchtelingen kunnen worden opvangen. Daarbij gaat het met name om dove en slechthorende vluchtelingen. De vluchtelingen worden gehuisvest in de zogenaamde F, I en J-huisjes. Deze huisjes zijn tot uiterlijk 1 februari 2023 beschikbaar in verband met de sloop en de verkoop van het terrein. Daarna zal alternatieve opvang gezocht moeten worden.

Woonklaar maken

Vanaf 23 mei aanstaande worden de gebouwen geschikt gemaakt voor bewoning. De huisjes worden aangepast of verbouwd. Als een huisje klaar is komen daar vluchtelingen. Niet alle vluchtelingen komen tegelijk. Dat betekent dat onze cliënten ook rustig kunnen wennen aan de tijdelijk nieuwe ‘bewoners’ op ons terrein. Uiteraard worden er met de gemeente duidelijke en zorgvuldige afspraken gemaakt over huisregels en gedragsregels. Ook is er vanuit de gemeente 24 uur per dag toezicht en beveiliging op het terrein aanwezig.

Vrijwilligerswerk

Een manier om je in te zetten voor vluchtelingen is door je aan te melden als vrijwilliger. Je kunt het beste contact opnemen met welzijnsorganisatie Bint. Samen met Bint bekijk je wat jouw bijdrage kan zijn. Dat kan via telefoonnummer 073-5515432 of via e-mail info@bintwelzijn.nl.

Geld of spullen doneren

Je kunt geld overmaken aan de samenwerkende hulporganisaties zoals Giro555 via het Rode Kruis Nederland. Ook de websites van Vluchtelingenwerk Nederland en UNHCR maken inzichtelijk waar je terecht kunt met spullen. De gemeente en Kentalis zamelen geen spullen in.

Informatieavonden

Op 24 mei aanstaande organiseert Kentalis een informatieavond voor medewerkers, cliënten, leerlingen en ouders van het terrein. Betrokkenen hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.  

De gemeente organiseert een inloopmoment voor omwonenden op 24 mei van 18:30 uur tot 19:30 uur in het gemeentehuis.