Pilot: behandelaanbod tinnitus in Arnhem en Sint-Michielsgestel

Lise heeft oorsuizen

Mensen met tinnitus (oorsuizen) kunnen bij Kentalis terecht voor ondezoek, advies en hulp. Bij het audiologisch centrum in Arnhem en Sint-Michielsgestel gaan we dit behandelaanbod tijdelijk uitbreiden. We draaien een pilot van 1 september tot en met december 2018. Op basis van de uitkomsten wordt besloten over verdere uitrol. 

Wat is tinnitus?

Mensen die last hebben van tinnitus, horen geluiden die anderen niet horen, zoals een pieptoon of bromtoon. Meestal is dat geluid onder de twintig decibel en extra aanwezig wanneer het stil is. In Nederland hebben ruim een miljoen mensen last van tinnitus. Steeds meer jongeren hebben tinnitus en in ongeveer zeventig procent van de gevallen wordt tinnitus veroorzaakt door een overdosis lawaai. Bij festivals bijvoorbeeld spreek je over een volume van maar liefst honderd decibel. Na tien minuten kan dat al acute gehoorschade opleveren. Ook op het werk lopen mensen gehoorschade op door langdurige blootstelling aan lawaai.

Lees het verhaal van Lise, die last heeft van oorsuizen en hulp kreeg.