Prof. dr. Harry Knoors benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Harry Knoors ontvangt lintje

Prof. dr. Harry Knoors is donderdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding na afloop van zijn afscheid bij Kentalis en de Radboud Universiteit. Prof. dr. Harry Knoors neemt afscheid van Kentalis vanwege zijn pensioen.

Harry Knoors was enorm verrast toen locoburgemeester van 's-Hertogenbosch, Mike van der Geld, aan het einde van de middag het woord vroeg. De locoburgemeester herinnerde de aanwezigen aan de bijzonder grote en onmisbare bijdrage die Harry Knoors heeft geleverd op het gebied van onderwijs aan en opvoeding van dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen. Hij noemde hem een inspirerend boegbeeld en voorvechter van een inclusieve samenleving.

Boegbeeld

Harry Knoors heeft zich sinds de beginjaren 80 altijd ingezet voor het beste onderwijs en de beste zorg, gevoed vanuit wetenschappelijke kennis. Als geen ander wist hij een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Zowel op nationaal als internationaal gebied was hij een toonaangevend en inspirerend boegbeeld. Dat blijkt onder meer uit het aantal lezingen dat hij verzorgde, het aantal publicaties en de hoeveelheid promovendi en studenten die hij heeft opgeleid tot wetenschappers. Onder andere met een boekenreeks maakte hij wetenschappelijke kennis toegankelijk voor studenten en professionals in het werkveld.

Oscar Dekker, Harry Knoors & Sandra Beuving

Kentalispenning

Harry Knoors ontving naast het lintje ook de Kentalispenning. Deze penning wordt toegekend aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Kentalis. De voorzitter van de Raad van Bestuur Oscar Dekker bedankte Harry Knoors voor zijn bijzondere bijdrage aan Kentalis en haar doelgroepen:

“Onder jouw leiding en hoogleraarschap zijn met historische besef de verdere fundamenten gelegd voor Kentalis als expertise organisatie en de Kentalis Academie in het bijzonder. Je hebt een pioniersrol gespeeld bij het omzetten van wetenschappelijke kennis en praktijkgerichte interventies voor onderwijs en zorg aan dove en slechthorende kinderen en jongeren.”

Harry Knoors was ruim 25 jaar in verschillende functies verbonden aan Kentalis. Sinds 2010 is de penning zes keer uitgereikt. In een interview blikt Harry Knoors zelf terug op afgelopen 40 jaar van zijn loopbaan en drijfveren, de belangrijkste ontwikkelingen voor dove en slechthorende mensen en het belang van het doen van onderzoek.