Proost! Op nieuwbouw in Amsterdam!

Nieuwbouw Amsterdam 2018

In Amsterdam staat de komende jaren nieuwbouw centraal. Hiervoor werken we nauw samen met VierTaal.

De bedoeling is samen een nieuw centrum realiseren waarin onderwijs en zorg worden ondergebracht. De gemeente Amsterdam heeft 20 december 2017 groen licht gegeven.

De nieuwbouwlocatie zal zich vestigen aan de Jan Tooropstraat 11-13, waar nu de verouderde gebouwen van Kentalis Signis en VierTaal staan. Hoe het nieuwe pand er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Daar wordt de komende maanden aan gewerkt. 

De planning op dit moment is:

  • mei 2018: start aanbesteding
  • september 2019: start nieuwbouw
  • Begin schooljaar 2021-2022: gebouw in gebruik nemen

Op vrijdag 19 januari zijn medewerkers bijgepraat tijdens een informatieborrel, waar ook op de instemming door de gemeente werd geproost. Bestuurder Toon Kuijs (VierTaal) en Katja Hoorn (Kentalis) gaven die middag de aanwezigen een korte introductie over de stand van zaken. Aansluitend praatte Lieke Rigter (regiodirecteur VierTaal en tevens voorzitter van de projectgroep Nieuwbouw) de mensen onder meer bij over de verschillende themagroepen. De aanwezige medewerkers konden ook nog input geven.