Psychische problemen bij dove of slechthorende kinderen en jongeren: dit kun je doen

Psychische problemen bij dove of slechthorende kinderen of jongeren

Informatie voor verwijzers en andere betrokkenen

Psychische problemen komen bij kinderen en jongeren met een auditieve beperking anderhalf tot drie keer zo vaak voor als bij horende leeftijdgenoten. Deze problemen vallen echter minder snel op. Dove en slechthorende kinderen krijgen daardoor vaak te laat of geen hulp. Hierdoor kunnen lichte psychische problemen uitgroeien tot een ernstige stoornis die moeilijker te behandelen is.

Handige informatie via een interactieve poster

Verwijzers en andere betrokkenen spelen een belangrijke rol in het signaleren van psychische problemen bij het dove of slechthorende kind. Speciaal voor hen heeft Deelkracht een interactieve poster ontwikkeld. Hierin vind je filmpjes van een professional en een ervaringsdeskundige en krijg je informatie over het herkennen van signalen. En hoe je kunt doorverwijzen naar de juiste hulp of behandeling. Op de poster staan ook links naar gratis online voorlichtingsproducten voor ouders en professionals.

Op tijd signaleren en doorverwijzen

Met deze interactieve poster hopen we een zo groot mogelijke groep aan verwijzers en andere betrokkenen te bereiken. Zodat dove en slechthorende kinderen en jongeren met psychische problemen op tijd de juiste hulp krijgen.

Deelkracht

Deze informatie voor verwijzers is gemaakt vanuit een samenwerking tussen professionals en ervaringsdeskundigen en mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw.