Samenwerking tussen Prisma en Kentalis bezegeld

Samenwerking Prisma en Kentalis

Vandaag hebben de raden van bestuur van Prisma en Kentalis een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Prisma en Kentalis werken al jarenlang met elkaar samen in de zorg voor cliënten met meervoudige problematiek als gevolg van een zintuiglijke, verstandelijke of andere beperking. Binnen de samenwerking wordt de behandel- deskundigheid van Kentalis gebundeld met de expertise die Prisma heeft op het gebied van gedragsbegeleiding waarmee de kwaliteit van zorg wordt geoptimaliseerd voor zowel cliënten die wonen als cliënten die dagbeste- ding afnemen. Deze ketensamenwerking is nu officieel bekrachtigd met een overeenkomst. Tevens zijn in de overeenkomst afspraken vastgelegd om deze samenwer- king verder te ontwikkelen.

Jaap de Bruin, voorzitter raad van bestuur van Prisma, en Oscar Dekker, voorzitter raad van bestuur van Kentalis, ondertekenden de overeenkomst op Landpark Assisië in Biezenmortel, een locatie van Prisma waar ruim 200 mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken. Het Landpark biedt door haar rijke historie een beschermde en fijne plek om te wonen aan haar bewoners en daarnaast een groot palet aan mogelijkheden om te ontwikkelen en te realiseren.

Onderdeel van de overeenkomst is dat op thema’s de ketensamenwerking verder doorontwikkeld wordt met als doel cliënten met meervoudige problematiek de beste zorg te kunnen bieden.

Over Prisma

Ruim 110 jaar ondersteunt Prisma ruim 2000 mensen met een beperking in Midden- en West-Brabant. Dit doet zij met
2.300 medewerkers en 700 vrijwilligers die verder kijken dan de standaard zorg. Zij dragen zorg voor het feit dat persoonlijke behoeften, mogelijkheden en talenten leidend zijn. Op deze manier is er zoveel mogelijk eigen regie en mogelijkheid tot een waardevolle plek in de samenleving voor mensen met een beperking. Prisma biedt ondersteu- ning op 166 grote en kleine locaties voor wonen en dag- besteding en bij 25 wooninitiatieven. Daarnaast is Prisma actief in de ondersteuning bij de mensen thuis.