Sandra Beuving verlaat Kentalis

Sandra Beuving

In goed overleg met de raad van toezicht heeft Sandra Beuving, lid van de raad van bestuur, aangegeven Kentalis te gaan verlaten per half april 2023.

Sandra heeft de afgelopen drie jaar samen met collega’s met grote inzet gewerkt aan de veranderagenda die er lag bij haar binnenkomst. Zo zijn strategische uitgangspunten met elkaar bepaald, is er hard gewerkt aan het op orde krijgen van processen, zijn structuren opnieuw ingericht, is er stevige financiële grip tot stand gekomen en is een gezamenlijke taal ontstaan vanuit de strategische agenda en goed werkgeverschap (‘Werken bij Kentalis’).

Jos Aartsen, voorzitter van de raad van toezicht: “Wij kijken terug op een periode waarin onder sturing van de raad van bestuur door de organisatie heel veel is bereikt. De raad van toezicht heeft respect voor de bevlogenheid en gezamenlijke inzet waarmee Sandra en Oscar een goede basis hebben gelegd voor de toekomst van Koninklijke Kentalis. Nu deze goede stappen voor de toekomst zijn gezet, heeft Sandra in gesprekken met de raad van toezicht aangegeven dat dit voor haar een mooi moment is om het stokje over te geven en afscheid te nemen van Kentalis. Sandra zal de komende periode haar werkzaamheden als lid van de raad van bestuur blijven uitvoeren en zorgen voor een zorgvuldige overdracht.”

Oscar Dekker, voorzitter van de raad van bestuur: “Ik ben Sandra erkentelijk voor de samenwerking van de afgelopen jaren en de manier waarop zij zich heeft ingezet voor Kentalis. Samen hebben we belangrijke stappen kunnen zetten voor onze leerlingen en cliënten vanuit deze mooie organisatie.”

Sandra Beuving: ”Ik ben trots op de ontwikkeling die Kentalis de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Er is enorm hard gewerkt aan goed onderwijs en goede zorg voor leerlingen en cliënten. De koers voor de komende jaren is bepaald. Dit is voor mij een mooi moment om afscheid te nemen van deze bevlogen organisatie. Ik wens de collega’s mooie stappen in de verdere ontwikkeling van Kentalis.”  ​​​​​