Save the date: 3e editie Teaching Deaf Learners

Save the date: TDL 2019

Na een succesvol congres in 2017 en 2014 krijgt Teaching Deaf Learners (TDL) een 3e editie! En wel van 6 tot en met 8 november 2019. Dit keer niet in Amsterdam, maar in de Philharmonie in Haarlem. Hoe kunnen we dove en slechthorende leerlingen het beste onderwijs bieden? Deze vraag staat centraal.

TDL in 2017

Boekenreeks

Naar aanleiding van de eerste congressen is de volgende boekenreeks ontwikkeld:

Organisatie

Het congres organiseren we in samenwerking met the National Technical Institute for the Deaf (USA). En het congres wordt mede mogelijk gemaakt door Oxford University Press.