School-in-school voor kinderen met TOS succes in Apeldoorn

Koen en Luuk

Gelach klinkt op het speelplein. Kleuters van basisschool PCBO De Regenboog-Osseveld spelen samen buiten met de kleuters van de Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool, onder wie Luuk en Koen. Zij volgen het speciaal onderwijs van Kentalis bij hen in de buurt. Met ingang van komend schooljaar kunnen ze op dezelfde school blijven en hoeven ze niet van Apeldoorn naar Arnhem te reizen om speciaal onderwijs te volgen. Want naast een groep 1 / 2 met dertien kinderen, start na de zomervakantie een groep 3 met 8 kinderen.

De tweeling Luuk en Koen (5 jaar) zat in de eerste groep leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarbij wordt taal niet goed verwerkt in de hersenen. Ze volgen sinds een jaar speciaal onderwijs in Apeldoorn. Binnen PCBO De Regenboog-Osseveld is ruimte gereserveerd voor deze groep leerlingen, die begeleid worden door Kentalis.

Binnen deze zogeheten school-in-school constructie volgen leerlingen met TOS onderwijs in een reguliere school. Doordat het dichtbij huis is, hoeven de kinderen niet met een busje naar de Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool in Arnhem en gaan ze naar dezelfde school als vriendjes uit de buurt. “Hoewel we de jongens vaak met de auto wegbrengen, vinden ze de bakfiets geweldig”, vertellen hun ouders Jos en Petra. “Ook zijn er andere kinderen komen spelen en zij bij hen. Als ze in Arnhem naar het speciaal onderwijs waren gegaan, kan dat niet zo 1, 2, 3. Nu Kentalis ook groepen in Apeldoorn heeft, is dat veel makkelijker.”

Hun zoontjes gaan zichtbaar vooruit in hun taalontwikkeling. “Wij zien een sterke groei en de testen laten dat ook zien. We hebben we nu veel vaker even een minuutje een gesprekje met de logopediste of juf. Dit soort korte gesprekken zijn zo waardevol. Door net dat kleine extra gesprekje, kun je aan de eettafel het gesprek beter volgen en beter doorvragen. Voor de ouders prettig. Maar ook voor de kinderen, omdat ze begrepen worden. Daarnaast heeft de logopediste erg haar best gedaan om de klankvervorming te verminderen. Ook dit komt de verstaanbaarheid ten goede.”

Bekendheid

De mogelijkheid dat kinderen met een TOS in Apeldoorn naar speciaal onderwijs kunnen, is snel bekend geworden in de regio. Bij de start was dat de verwachting, maar “sinds de voorjaarsvakantie tot aan de zomervakantie hebben we elke week wel een kennismakingsgesprek met nieuwe ouders en verwijzers. We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan,” aldus Gorter.