Sluiting Kentalis De Marwindt VSO in Nijmegen

Kentalis de Marwindt

Kentalis De Marwindt VSO in Nijmegen, stopt eind dit schooljaar. Na vele jaren voortgezet speciaal onderwijs (vso) in Nijmegen is het aantal leerlingen uit de regio te klein geworden voor deze vorm van onderwijs voor leerlingen die slechthorend zijn of die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben.

De afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen afkomstig uit Nijmegen en omgeving van 81 (maart 2019) naar 39 (prognose maart 2022). Minder leerlingen betekent minder financiële middelen wat ten koste gaat van de onderwijsfaciliteiten aan de leerlingen. Daarom is besloten Kentalis De Marwindt VSO met ingang van het komend schooljaar te sluiten.

Inclusiever onderwijs

De belangrijkste reden voor het dalende aantal leerlingen is dat de jongeren steeds vaker voortgezet onderwijs op een reguliere school volgen met begeleiding vanuit Kentalis. Deze verschuiving past binnen de visie van de overheid en het beleid van Kentalis om leerlingen inclusiever onderwijs te bieden, dus zoveel als mogelijk op een reguliere school met bijvoorbeeld alleen begeleiding of binnen een school-in-school. Bij een school-in-schoolsetting is het vso van Kentalis gevestigd in een reguliere school, bijvoorbeeld Kentalis Compas College Oss. Daar wordt een aantal lessen gevolgd binnen het vso èn lessen binnen het regulier onderwijs.

Vervolg

De leerlingen, en hun ouders, zijn en worden persoonlijk begeleid naar de volgende stap in de middelbare schoolcarrière. Dit kan een school in de buurt zijn, of in Kentalis Compas College Oss of in Kentalis College Arnhem, waar Kentalis school-in-schoolsettings heeft. 

Het sluiten van De Marwindt heeft voor de medewerkers geen rechtstreekse gevolgen. De één heeft de afgelopen tijd zelf een andere baan gevonden, de ander wordt zorgvuldig begeleid naar een passende baan binnen of buiten Kentalis. Het gaat hier om 22 medewerkers.

Reünie

Bij een afscheid van een school, hoort een reünie. Gistermiddag is met alle (oud)-leerlingen en alle (oud)-collega’s nog een keer teruggekeken op de voorbij jaren en herinneringen opgehaald.