Sprong Vooruit: op weg naar een landelijk expertisecentrum voor onderwijs aan doven en slechthorenden

Dove leerling

Sprong Vooruit bestaat 20 jaar! Begonnen als werkgroep van deskundigen voor onderwijs aan dove en ernstig slechthorende leerlingen heeft Sprong Vooruit zich in de loop der jaren meer en meer ontwikkeld tot het expertisecentrum voor deze speciale doelgroep.

Naast het ontwikkelen van leerlijnen, methoden en materialen op het gebied van Nederlands, Nederlandse Gebarentaal, lezen, rekenen en culturele vorming en identiteit voor doven en slechthorenden (CIDS), houdt Sprong Vooruit zich ook bezig met kwaliteitsindicatoren en beleidszaken in dit onderwijsveld.

Annelies van der Eijk, Connie Fortgens, Sonja Jansma, Annet de Klerk en Loes Wauters zijn aangeschoven voor dit interview. Over de aanleiding voor het formeren van de werkgroep Sprong Vooruit in 1998 zijn ze duidelijk: “Het was een opdracht van het ministerie van OCW. Vlak daarvoor was er een convenant afgesloten om tweetalig onderwijs in te voeren voor doven en slechthorenden. Toen kregen we vier jaar de tijd om leerplannen te maken voor Nederlands, NGT en wat toentertijd dovencultuur heette (tegenwoordig culturele vorming en identiteit voor doven en slechthorenden, CIDS). Dat moest in heel Nederland gebruikt worden. Daar mocht je je niet aan onttrekken.”

Lees het artikel verder op de website van VHZ.