Succesvol congres Teaching Deaf Learners 2019

Succes Teaching Deaf Learners 2019

Met trots kijken we terug op 3de editie van het congres Teaching Deaf Learners. We hebben ontzettend veel positieve reacties gekregen op de inhoud en de organisatie van dit congres. Het congres trok zo’n 250 deelnemers uit ruim 30 verschillende landen. Ook de sprekers kwamen uit diverse hoeken van de wereld.

Kijkje achter de schermen

Op 6 november startte het congres met een 'pre-conference tour'. Deelnemers namen een kijkje achter de schermen bij Kentalis. Het bezoek was erg onder de indruk over het onderwijs en de zorg bij Kentalis.

Wetenschappelijk onderzoek in onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen

‘Lesgeven aan dove en slechthorende leerlingen is niet hetzelfde als lesgeven aan leerlingen die horen’. Dit was het uitgangspunt tijdens de twee congresdagen. Harry Knoors opende het congres met een korte video. Hierin kwam het belang van de nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk in het onderwijs bij Kentalis duidelijk naar voren. De video is deels in gesproken Nederlands, deels in gebarentaal van Nederland en heeft Engelse bijschriften.

Lesgeven aan dove en slechthorende vluchtelingen

Bijzonder thema dit jaar is het ‘perspectief vanuit de niet-Westerse landen’. Zo zijn er alleen al in Nederland steeds meer slechthorende en dove vluchtelingen- en migrantenkinderen aan wie les wordt gegeven. De ouders en soms zijzelf ook komen uit niet-Westerse landen. Juist dan is het goed om te weten hoe in deze landen wordt aangekeken tegen doofheid, opvoeding en onderwijs en wat de landen van elkaar kunnen leren. Sprekers uit Kenia, Chili, Sri Lanka en Jordanië deelden hun inzichten en ervaringen.

Discussie en netwerken

Nieuw tijdens het congres was de mogelijkheid om zelf een posterpresentatie te geven. De posterpresentaties werden in de pauzes druk bezocht; er werd veel gediscussieerd en genetwerkt. Jongeren van de TOSfabriek namen donderdag foto's voor een goede sfeerimpressie.