Terugblik: dit was 2020!

Terugblik 2020

De komende dagen blikken verschillende Kentalismedewerkers terug op het bijzondere jaar 2020. Zo vertelt ambulant begeleider Halbe de Jong wat hem het meest is bijgebleven. “Corona kwam natuurlijk ook op ons pad. Het is mooi om te ervaren en te zien hoeveel veerkracht er is. Niet bij de pakken neerzitten, maar de nieuwe uitdagingen aangaan.” Lees Halbe’s hele verhaal en wens voor 2021!

‘Als je krachten bundelt kom je samen dus echt verder dan alleen.’

"2020 was voor mij het jaar van Deelkracht. Samen met NSDSK en Koninklijke Auris hebben we een consortium van 16 partners gevormd. Na een jaar van voorbereiding gingen we in 2020 echt van start. Al snel kregen we natuurlijk te maken met onvoorziene omstandigheden. Het is geweldig om te zien dat we ook in deze omstandigheden dit jaar zoveel voor elkaar hebben kunnen krijgen. Ik ben ontzettend trots op de veerkracht en creativiteit die iedereen heeft laten zien.

In Deelkracht werken we met 400 medewerkers aan 45 projecten. In ieder project werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen. In 2020 waren dat 80 ervaringsdeskundigen. Een even grote groep aan professionals van Kentalis werkt aan Deelkracht mee. Doordat we op die manier werken is niet alleen het eindresultaat van nut. Zoals een van de behandelaren liet weten: “Deelnemen aan Deelkracht bevordert de kwaliteit van mijn werk als behandelaar!”.

Als je krachten bundelt kom je samen dus echt verder dan alleen. Die wens heb ik ook voor volgend jaar. We gaan verder op de ingeslagen weg. Natuurlijk hoop ik dat we dan ook elkaar weer live kunnen treffen, maar ook als dat nog even niet zo heb ik alle vertrouwen in een krachtig 2021."  

Jolanda Dwarswaard, manager Kentalis academie 
 

'We willen samen het beste uit cliënten halen'

“Ik werk bij de CMB-groep Leeuw in Assendelft en ben daarnaast Floorplay-specialist. Samen uitzoeken hoe we het beste uit de cliënt kunnen halen, kijken naar mogelijkheden en positieve momenten creëren met de cliënt. Daar ligt de kracht van ons team. Ook in het bijzondere jaar 2020 deden we dat. Het mooiste hoogtepunt was de verhuizing naar een nieuwe locatie in Assendelft. We zitten nu in een ruim lokaal en in een gebouw met andere vroegbehandelingsgroepen. Hierdoor ontstaat er een mooie samenwerking tussen de behandelaren en maken we gebruik van elkaars expertise. Het is ook fijn dat ik mijn opleiding tot Floorplay-specialist heb afgerond, die methodiek sluit goed aan bij onze doelgroep. Ik neem het team nu ook mee in de theorie van Floorplay. Een andere hoogtepunt was toch hoe we als team in de lockdown snel alternatieve zorg digitaal en noodopvang konden creëren voor onze cliënten. In het nieuwe jaar willen we ons als team graag specialiseren in bepaalde, vaak terugkomende onderwerpen op de groep, zoals autisme. En natuurlijk willen we elkaar blijven verrijken, prikkelen en uitdagen met onze expertise.”

Charlene Dorcas, pedagogische behandelaar

‘Ondanks de letterlijke afstand kwamen we met de begeleiding toch dichtbij’

“2020 was hoe dan ook voor de ambulante begeleiding een heel bijzonder jaar. Corona kwam natuurlijk ook op ons pad. Het had grote gevolgen voor onze werkzaamheden. Thuiswerken, hoe dan? Een vraag voor mij als ambulant begeleider, maar ook een vraag voor alle betrokkenen rondom de leerling. In deze vraag schuilt achteraf bekeken ook een kracht. We stonden allemaal voor dezelfde vraag. Door deze gedeelde vraag was er ruimte voor een gezamenlijk antwoord. Door onze samenwerking ontstond er een digitale vorm van begeleiding in het belang van de leerling. Deze periode gaf echter ook aan hoe kwetsbaar leerlingen die TOS hebben of die slechthorend zijn kunnen zijn wanneer de omstandigheden veranderen. Dat heeft indruk op mij gemaakt. Het contact met collega’s vindt op een (digitale) afstand plaats. Mooi om te zien hoe er nieuwe initiatieven ontstaan om het contact te houden en te verbeteren. Met kerst geen fysiek samenzijn, maar een online pubquiz. Wie had dat van te voren kunnen bedenken? Ik vond het mooi om te ervaren en te zien hoeveel veerkracht er was. Niet bij de pakken neerzitten, maar de nieuwe uitdagingen aangaan. Ondanks de letterlijke afstand lukte het toch om met de begeleiding dichtbij te komen. Mijn wens voor volgend jaar? Ik wens dat de samenwerking met iedereen rondom deze leerlingen blijft bestaan, zeker ook in tijden van thuiswerken. En ik wens dat we de veerkracht die we hebben laten zien ook in 2021 kunnen behouden.”

Halbe de Jong, ambulant begeleider

‘Het hoogtepunt van 2020? De erkenning van de Nederlandse Gebarentaal!’

“Voor veel mensen was afgelopen jaar geen leuk jaar. Een moeilijk jaar, waarin we heel erg op onszelf waren aangewezen, veel bezig moesten zijn met hoe we elkaar en anderen veilig moesten houden. Voor de dovengemeenschap zijn er wel bijzondere dingen gebeurd in 2020. Zo werd voor het eerst een tolk NGT ingezet bij persconferenties over de coronacrisis. En hoewel de crisis zelf heel moeilijk was, was het mooi hoe de tolken NGT al snel geaccepteerd werden door de maatschappij. 

Maar dat was niet het enige wat bijzonder was: het meest bijzondere, ontroerende moment van dit jaar voor de gebarentaligen was het moment dat de overheid in de Tweede en Eerste Kamer de Nederlandse Gebarentaal (NGT) erkende als volwaardige taal in Nederland. Vele generaties doven hebben hiervoor gestreden, waaronder ook onze collega Corrie Tijsseling samen met Eva Westerhoff. In de Eerste Kamer werd een mooie toespraak gehouden door Boris Dittrich, senator namens D66. Als dove voel ik me gezien, gehoord, erkend.

Mijn wens voor volgend jaar, is dat deze erkenning leidt tot dat de Nederlandse Gebarentaal wordt gezien als een gelijkwaardige taal ten opzichte van het Nederlands. Ook hoop ik dat alle dove, slechthorende maar ook horende kinderen en hun ouders toegang krijgen tot de taal en het leren van de taal. Dat kinderen leren hoe mooi en hoe uniek de taal is. En dat het beheersen van de taal iets is waar je heel erg trots op mag zijn. Zoals ik ook heel trots ben dat de Nederlandse Gebarentaal mijn taal is.”

Onderzoeker Lisa Hinderks

Wordt vervolgd!