Tine Marcusschool Groningen viert 70-jarig bestaan

Tine Marcusschool van Kentalis in Groningen

Tijd voor een feestje, want 30 september bestaat de Kentalis Tine Marcusschool in Groningen 70 jaar. Hét moment voor een feestelijke reünie. Het wordt een feest voor en door (oud-) medewerkers en leerlingen. Samen met oud-leerling Hans Schaap (76), leerling Dave (11) en schooldirecteur Kirsten Romeijnders blikken we terug en vooruit. 

Plotsdoof

Hans Schaap weet het nog goed. Het was een doodgewone dag in 1952, lopend in het centrum van Groningen toen het gebeurde: hij werd plotsdoof. Op 6-jarige leeftijd viel zijn gehoor van het ene op het andere moment gewoon weg. Dat was de aanleiding om de gewone basisschool te verruilen voor het Doveninstituut H.D. Guyot in Groningen. 

School voor slechthorenden

Een half jaar later ging Hans over naar de nieuwe Tine Marcusschool vlak ernaast, aan de Ossenmarkt. Een school voor slechthorenden waar hij zeven jaar verbleef. Hans vertelt: “Het was een fijne tijd op de Tine Marcusschool. Je moet niet vergeten dat het onderwijs aan slechthorenden in die tijd nog in de kinderschoenen stond. De leerlingen in de klas hadden verschillende taal- of rekenboekjes, al naar gelang hoever ze waren in hun ontwikkeling. Veel leerlingen kwamen vanuit de provincie of zelfs uit Amsterdam of Breda. Die zaten dan in de kost in een gezin of soms in een kosthuis in Groningen. Sommige kinderen gingen alleen in de vakanties terug naar huis, anderen gingen in de weekeinden naar huis. Zelf had ik het geluk op loopafstand van de school te wonen.”

Gehoorapparaat

Alle leerlingen droegen een gehoortoestel. Dat ging met voetballen wel eens mis, weet Hans zich nog te herinneren: “We voetbalden regelmatig op de Ossenmarkt en soms gebeurde het dat iemand een bal tegen het hoofd kreeg, precies op het oorstukje. Je kunt je voorstellen dat daar niemand op stond te wachten. Eens in de zoveel tijd kwam er op school een audicien langs om gehoorapparaten en oorstukjes aan te meten. Ik had er een hekel aan, je kreeg dan een soort van papje in het oor gedrukt. Daarvan werd een oorstukje gemaakt. Vervolgens kreeg je een zwaar gehoorapparaat in een zakje om je nek. Dat is tegenwoordig gelukkig vele malen beter.”

Gehoortraining op school

School voor taalontwikkelingsstoornissen

De Tine Marcusschool is vernoemd naar Tine Marcus, een voorvechtster van de rechten van slechthorenden. Tegenwoordig zit de school aan de Jaltadaheerd in Groningen en biedt de school speciaal onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid. TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS hoort goed maar heeft bijvoorbeeld wel grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. 

Leuk en samen leren

Dave (11 jaar) heeft TOS en zit in groep 8 van de Tine Marcusschool. Dave is lid van de leerlingenraad en heeft het erg naar zijn zin op school: “Vooral de schoolreisjes vind ik erg leuk. Laatst hadden we een normale schooldag en gingen we een survival doen. Het was slecht weer maar dat hoort erbij! Daarnaast vind ik de gymlessen ook altijd erg leuk, we werken dan veel samen en hebben het gezellig met elkaar. Als de school 70 jaar bestaat wordt het ook erg leuk. We gaan allerlei spelletjes doen. En buiten op het plein komen er springkussens en een poffertjeskraam. Het wordt één groot feest voor iedereen!”

Leerling Dave

Veranderingen in 70 jaar tijd

Kirsten Romeijnders is sinds 2017 directeur op de Tine Marcusschool. In de afgelopen 70 jaar is er veel veranderd constateert zij: “In de beginjaren van de school werd er onderwijs gegeven aan slechthorenden, tegenwoordig hebben bijna al onze leerlingen TOS en is ons aanbod daarop aangepast. In 2014, met de invoering van Passend Onderwijs, zagen we het aantal leerlingen verschuiven van de speciale school naar het reguliere onderwijs met extra ondersteuning van Kentalis. Een mooie ontwikkeling want daarmee bieden we kinderen met TOS thuisnabij onderwijs aan. Voor sommige kinderen met TOS blijft een speciale school als de Tine Marcusschool de beste plek. Zij hebben bijvoorbeeld baat bij een kleinere groep waar de leerkracht meer tijd en aandacht kan geven aan het optimaliseren van de taalontwikkeling en de communicatieve redzaamheid.”

Met zijn allen op schoolreisje

Mediumsetting

De Tine Marcusschool streeft naar steeds meer thuisnabij onderwijs voor leerlingen met TOS , samen met het basisonderwijs in Groningen. Kirsten legt uit: “Dat doen we in de vorm van mediumsettings. Dat is een gewone basisschool waar minimaal vijf leerlingen met TOS zitten.  Het hele team van de basisschool weet dankzij scholing en ondersteuning van Kentalis wat deze leerlingen nodig hebben in de klas. Met de schoolbesturen in de stad Groningen wordt dit jaar onderzocht welke scholen zich kunnen doorontwikkelen tot mediumsetting. De CBS Mons Sinaï in Heiligerlee is al zo’n mediumsetting. Zij vieren op 30 september de 5-jarige samenwerking met Kentalis, op dezelfde dag als onze reünie.”

De reünie

De reünie is op vrijdag 30 september aan de Jaltadaheerd 163 in Groningen. Een middag met veel ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen. Kirsten verheugt zich op het feest: “We horen vaak terug van oud-leerlingen dat ze een fijne schooltijd op de Tine Marcusschool hebben gehad. Dit is dan ook een groot compliment aan ons schoolteam. Want zij zijn er elke dag voor onze leerlingen waarbij communiceren niet altijd vanzelfsprekend is. Voor de leerlingen organiseren we allerlei leuke activiteiten in en om de school. Zoals onze leerling Dave al zei… het wordt één groot feest voor iedereen!”

Gefeliciteerd Tine Marcusschool!