'Toe Maar': een nieuw gezinshuis in Groningen!

Kind met gehoorverlies

Sinds kort kent Groningen een nieuw gezinshuis: 'Toe Maar.' Dit gezinshuis is bedoeld voor kinderen die slechthorend of doof zijn en voor kinderen die om een andere reden baat hebben bij het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal.

Toe Maar is een kleinschalig gezinshuis waar de Nederlandse Gebarentaal de voertaal is. Afhankelijk van de communicatiebehoefte van het kind wordt er gebruik gemaakt van totale communicatie. Het gaat hierbij om de inzet van alle middelen die bijdragen aan het ondersteunen of bevorderen van de communicatie.

​Gezinshuis Toe Maar is een initiatief van Aaltje Dijkstra (gebarentolk en maatschappelijk werkster). Zij neemt het grootste deel van de taken als gezinshuisouder en zorgondernemer op zich. Aaltje wordt ondersteund door een breed netwerk met name gebarende medewerkers.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Aaltje Dijkstra via info@toe-maar.nl of 06 43 22 28 78.​ Bekijk ook de flyer van gezinshuis Toe Maar!