TOSKoploper: de weg naar zelfstandigheid

Deelkracht

Wanneer een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij een kind gesignaleerd wordt, zijn er verschillende manieren om de taal- en spraakontwikkeling van het kind te verbeteren. Er wordt gekeken naar welke obstakels er zijn voor het kind. En vervolgens naar handvatten om het zelfvertrouwen te vergroten. Er wordt relatief veel onderzoek gedaan naar kinderen met TOS.

Kinderen met TOS worden pubers met TOS, en pubers met TOS worden jongvolwassenen met TOS. Ze spreiden hun vleugels en verlaten de veilige bubbel van toezicht en hulp. Er is al veel bekend over kinderen met TOS, maar nog weinig over de behoeftes van jongeren en jongvolwassenen met TOS. Om dit gat op te vullen heeft Deelkracht TOSKoploper in het leven geroepen. Jet Isarin, onderzoeker bij TOSKoploper, vertelt hoe dit idee tot stand kwam.

"We weten al zo veel over kinderen met TOS, maar juist die weg naar volwassenheid heeft aandacht nodig. Jongeren komen los van hun ouders, hebben wensen en dromen, en komen in aanraking met belangrijke dingen in het leven. Werk, wonen, vrije tijd, sociale relaties, het zijn allemaal onderwerpen die voor veel mensen vanzelfsprekend lijken of vanzelf gaan. Voor iemand met TOS is dat het niet altijd het geval. Daarom zijn we, samen met de doelgroep zelf, aan de slag gegaan", aldus Jet.