Uitnodiging vervolgbijeenkomst: omgevingsdialoog veranderingen Kentalis-terrein

Kentalis hoofdgebouw

Op 21 oktober van 19.00-20.30 uur organiseert Kentalis een vervolgbijeenkomst over de veranderingen op het terrein aan de Theerestraat. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Blauwe Zaal van het Hoofdgebouw aan de Theerestraat 42. Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit om zich aan te melden.

Het gesprek zal gaan over de te verkopen delen van het terrein en over het Hoofdgebouw. Het gesprek gaat niet over het deel van het terrein waar Kentalis zelf blijft; het zogenaamde ‘compacte Kentalis’. De plannen daarvoor worden op een ander moment besproken. 

In december en januari hebben we een eerste omgevingsdialoog georganiseerd over de veranderingen op het terrein. In deze vervolgdialoog nemen we je graag mee in de volgende stap: het maken van de concept-ontwikkelstudie. Aan de hand van een presentatie zullen we kijken naar de uitgangspunten en de verdere uitwerking. Aansluitend horen we graag welke gedachten en ideeën er zijn ten aanzien van de verdere inkleuring van de plannen.  

De vragen en reacties zullen wij verwerken in een conceptdocument dat we zullen publiceren op onze website. Op 2 november organiseren we van 19.00-20.30 uur een digitale bijeenkomst, om iedereen de kans te geven om op dit concept te reageren. 

Omdat we rekening moeten houden met een maximaal aantal deelnemers, vragen wij of je je wil aanmelden via een mail naar mar.blok@kentalis.nl. Geef in de mail aan of je je aanmeldt voor: 

  1. De fysieke bijeenkomst op 21 oktober van 19.00-20.30 uur in de Blauwe Zaal van het Hoofdgebouw aan de Theerestraat 42. 
  2. De digitale vervolgbijeenkomst op 2 november van 19.00-20.30 uur. 

Als het maximum van 50 aanmeldingen, is bereikt, zullen wij verwijzen naar de website (www.kentalis.nl) waarop de informatie uit de bijeenkomsten staat en gelegenheid is om te reageren. 

Mocht u willen terugkijken op de stappen die eerder zijn genomen, dan vind je daarover hier meer informatie.