Vergroten van wederzijds begrip

Enquete Deelkracht

Hoe weet je of een cliënt jou wel of niet begrepen of verstaan heeft? Hoe herken je de signalen van een gehoorverlies, een visuele beperking of een taalontwikkelingsstoornis?

Als begeleider of behandelaar kun je te maken krijgen met cliënten voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. Bepaalde signalen kunnen wijzen op een communicatief meervoudige beperking (CMB) of beperkingen in horen én zien (doofblindheid). Meer kennis over deze beperkingen en de impact ervan kan bijdragen aan het vergroten van wederzijds begrip. Via een enquête willen we graag inventariseren welke behoeften en/of knelpunten jij mogelijk ervaart binnen de begeleiding en behandeling van jouw cliënten. Met de uitkomst voorzien we de beroepsgroep van toegespitste informatie in de vorm van voorlichting en kennisoverdracht.

Doe je mee?

Wil je jouw ervaringen delen en meedoen aan de enquête? Klik op deze link om de enquête te starten. Invullen duurt ongeveer vijf minuten. Onder de reacties verloten we tien setjes ansichtkaarten gemaakt door cliënten met CMB en doofblindheid.

Deelkracht

Deze vragenlijst is onderdeel van een Deelkrachtproject. Kentalis, NSDSK en Auris zijn de landelijke expertisecentra op het gebied van auditieve en communicatieve problemen. Zij ontwikkelen samen met andere instellingen en ervaringsdeskundigen expertise om het behandelaanbod voor mensen met CMB en doofblindheid te optimaliseren en te zorgen voor een toegankelijke samenleving.